Status: u najavi, veljača 2018. 

Prijavitelji:

  • Šumoposjednici
  • Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
  • Udruženja šumoposjednika
  • Udruge civilnog društva i druge pravne osobe aktivne u zaštiti prirode

Vrijednost potpore: Najviša vrijednost potpore je od 5.000 do 100.000 EUR, do 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova

Kratki opis natječaja: Predmet ovog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava za uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture (materijali, oprema, usluge i radovi te druga prihvatljiva mala infrastruktura; opći troškovi).