Status: otvoren od 9. studenog 2022

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Rok za prijavu: od 12:00 sati 28. studenog 2022. do 12:00 sati 30. prosinca 2022. godine

Vrijednost potpore: Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 20.000.000,00 kuna s intenzitetom potpore od 100%.

Svrha natječaja: dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama osim potresa (u daljnjem tekstu: prirodna nepogoda) i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Svi detalji o Natječaju se nalaze na poveznici.