Status: otvoren od 27. listopada 2022. godine

Prihvatljivi korisnici: 

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
 
Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti i otpornosti poljoprivrednih gospodarstava sufinanciranjem ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu čime se uz učinkovito korištenje prirodnih resursa i očuvanje okoliša doprinosi otpornom i održivom oporavku gospodarstava.
 
Iznos potpore: visina javne potpore po projektu iznosi od 5.000 EUR do 100.000 EUR.
 
Rok za prijavu: rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu traje od 11. studenog 2022. godine do 29. prosinca 2022. godine.

Više na poveznici