Cilj poziva: je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u RH koji mogu potaknuti: oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti  slabije razvijenih turističkih destinacija, čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista, poticanje održivih oblika turizma te razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva:

Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Javna ustanova
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

Grupa 2 Infrastruktura aktivnog turizma

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
 • Javna ustanova registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

Grupa 3 Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma

 • Jedinica područne (regionalne) samouprave
 • Jedinica lokalne samouprave
 • Zdravstvena ustanova: specijalna bolnica i lječilište koje je registrirano za zdravstveni turizam i/ili pružanje zdravstvenih usluga u turizmu i/ili usluga zdravstvenog turizma
 • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu.

Prihvatljive aktivnosti: ulaganja se odnose na razvoj i/ili prilagodbu sljedeće javne turističke infrastrukture:

 • Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura,
 • Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma,
 • Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma.

Iznos i udio potpore: ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 930.000.000,00 HRK (123.432.211,82 EUR) i to:

 • Grupa 1: Posjetiteljska infrastruktura – 185.000.000,00 HRK (24.553.719,55 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1  ITR-a ne može dodijeliti više od 44.640.000,00 HRK (5.924.746,17 EUR);
 • Grupa 2: Infrastruktura aktivnog turizma  – 280.000.000,00 HRK (37.162.386,36 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1 ITR-a ne može dodijeliti više od 66.960.000,00 HRK (8.887.119,25 EUR);
 • Grupa 3: Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma – 465.000.000,00 HRK (61.716.105,91 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1 ITR-a ne može dodijeliti više od 111.600.000,00 HRK (14.811.865,42 EUR).

Rok za prijavu projektnog prijedloga: projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 7. studenog 2022. godine u 12 sati do 3. veljače 2023. godine u 12 sati.

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na stranici Ministarstva turizma i sporta: https://bit.ly/3fyExP6 .