CILJ PROJEKTA:

Projektom se stvarala serija inovativnih alata i metodologija vezanih uz uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije kao podrške razvoju malih i srednjih poduzeća.

KOMPONENTE PROJEKTA:

Razvoj inovativnih logističkih usluga korištenjem IKT za podršku srednjim i malim poduzećima u županiji;
Smanjenje kongestije u sustavima proizvodnje racionalizacijom prometa u industrijskim područjima;
Poticanje brze razmjene informacija kroz suradnju poduzetnika.

STATUS i TRAJANJE:

Završen. (Projekt je trajao od 2006 do 2007 godine)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

591.766,00 €

ULOGA RA:

Nositelj projekta je bila Razvojna agencija Regije Marche, a Razvojna agencija ŠKŽ je bila partner.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

INTERREG III A