Županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za razvoj infrastrukturnih projekata javne i društvene namjene na području jedinica lokalne samouprave Šibensko-kninske županije u 2022.godini.

  21.09.2022, 10:03h   •     RA Admin

Šibensko - kninska županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za razvoj infrastrukturnih projekata javne i društvene namjene na području jedinica lokalne samouprave Šibensko-kninske županije u 2022.godini.

Poziv je otvoren od 20.09.2022. do 11.11.2022. godine. 

Zahtjev za sufinanciranje se podnosi najkasnije u roku od 10 dana od dana objave Javnog Poziva neposredno ili putem pošte na adresu Županije sukladno Javnom pozivu.

Upute  za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju (obrazac zahtjeva s pripadajućim prilozima) možete pronaći na poveznici.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave na području Šibensko-kninske županije, a koje prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti pripadaju ispodprosječno rangiranim jedinicama lokalne samouprave od I. do IV. skupine.

Prihvatljive aktivnosti su troškovi izrade sljedeće dokumentacije: studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi, studija utjecaja na okoliš ili elaborat ocjene o potrebi utjecaja na okoliš, podloge i/ili dokumenti vezano uz imovinsko-pravne odnose, tehničke dokumentacije (idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt, projekt opreme), te ostale dokumentacije neophodne za ishođenje potvrde glavnog projekta i/ili ishođenje građevinske dozvole.

Iznos i udio potpore po pojedinačnom projektu može se sufinancirati s najviše 500.000,00 HRK bez PDV-a koji je prihvatljiv trošak;

Po korisniku se mogu podnijeti najviše 2 (dva) zahtjeva za sufinanciranje, a udio sufinanciranja ovisi o indeksu razvijenosti JLS-a i to:

- za podnositelje zahtjeva iz I. skupine do najviše 85% prihvatljivih troškova:

- za podnositelje zahtjeva iz II. skupine do najviše 75% prihvatljivih troškova:

- za podnositelje zahtjeva iz III. skupine do najviše 65% prihvatljivih troškova:

- za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine do najviše 55% prihvatljivih troškova

Izvor: Šibensko - kninska županija

Županija objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za razvoj infrastrukturnih projekata javne i društvene namjene na području jedinica lokalne samouprave Šibensko-kninske županije u 2022.godini.

 

Copyright © 2012-2023 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja