Za scraping iskorištena cjelokupna dosadašnja financijska omotnica

  24.12.2015, 11:42h   •     MEDIAN Admin

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju završila je sve isplate za trajnu obustavu ribolovnih aktivnosti, tzv. scraping - isplaćeno je ukupno 35,68 milijuna kuna i to za 17 uništenih i jedno prenamijenjeno ribarsko plovilo, izvijestili su 24.12. iz Agencije. 

Sredstava za ovu mjeru dodijeljena su iz Europskog ribarstvenog fonda u sklopu mjere 1.1. Trajna obustava ribolovne aktivnosti, tzv. scraping u cilju usklađivanja i prilagođavanja hrvatske ribolovne flote radi postizanja održive ravnoteže između ribolovnog kapaciteta i raspoloživih resursa. 

Predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za trajnu obustavu ribolovne aktivnosti (udio javne potpore iznosi 100 posto).

Trajna obustava ribolovne aktivnosti može se postići samo uništavanjem ili prenamjenom, a provodi se u segmentima gospodarskog ribolova na moru, i to u ribolovu okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama i u ribolovu pridnenim povlačnim mrežama - koćama, napominju iz Agencije.  

Korisnik te mjere mora biti vlasnik važeće povlastice, ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice i mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje pet godina.

Također, ribarsko plovilo mora biti staro najmanje petnaest godina, imati dostatnu ribolovnu aktivnost od minimalno 60 ribolovnih dana u svakoj od godina, odnosno u 2012. i 2013. godini, mora biti autorizirano u segmentu koćarskog, odnosno plivaričarskog ribolova, mora ostvariti najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti u dijelu plivaričarskog ili koćarskog ribolova, ovisno o ribolovnom alatu za koji se traži potpora, u svakoj od godina, odnosno u 2012. i 2013. godini.  

Za rad na ribarskom plovilu većem od 30 GT-a, a koje je predmet potpore, tijekom 2012. i 2013. godine mora biti zaposlen najmanje jedan član posade.

Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske i sve obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu te propisima donesenim na temelju istog.

Uništavanje ili prenamjena koje je predmet potpore ne smije biti financirano nikakvim drugim javnim izdacima te uništavanje plovila mora biti izvršeno u brodogradilištu / rezalištu koje udovoljava zahtjevima navedenima u uputama Pravilnika.     

Ministarstvo poljoprivrede je krajem prošle godine donijelo Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovnih aktivnosti" i objavilo natječaj.

Agencija je prve isplate za scraping obavila sredinom studenog ove godine, a popis korisnika kojima su isplaćena sredstva može se pogledati ovdje:

http://www.apprrr.hr/mjera-11-trajna-obustava-ribolovnih-aktivnosti-1027.aspx

(HINA, APPRR)

Za scraping iskorištena cjelokupna dosadašnja financijska omotnica

 

Copyright © 2012-2023 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja