U ABC-u održana konstituirajuća sjednica radne skupine/otočnog partnerstva Šibensko-kninske županije

  02.03.2023, 16:03h   •     RA Admin

U ABC-u u Šibeniku je, u četvrtak 2. ožujka, održana konstituirajuća sjednica radne skupine/otočnog partnerstva Šibensko-kninske županije za izradu Teritorijalne strategije razvoja otoka.

Teritorijalna strategija razvoja otoka izrađuje se kao dodatak Plana razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine i jedan je od glavnih preduvjeta za provedbu Integriranog Teritorijalnog Programa na području sedam županija Jadranske Hrvatske koje imaju otoke u okviru svog administrativnog područja.

Također, sukladno Zakonu o otocima, obalno-otočne županije kroz izradu teritorijalne strategije provode participativni pristup u rješavanju lokalnih problema u kojem proces vode otočni dionici. Na taj način izravno utječu na kreiranje smjerova razvoja za otoke čime ujedno jačaju društvenu koheziju i kapacitete za strateško planiranje i provedbu projekata unutar otočne zajednice. Kroz izradu strategija odgovara se na mnoge specifične izazove otoka identificiranjem ključnih područja djelovanja te otvaranjem mogućnosti za provedbu ciljanih intervencija i rješavanje lokalnih potreba.

Ova radna skupina broji 35 članova, a uz predstavnike Županije, čine je predstavnici jedinica lokalnih samouprava s otoka i koje u svom sastavu imaju otoke, predstavnici javnih tijela, gospodarskog sektora, socijalnih partnera, sveučilišta i organizacija civilnog društva.

Današnjoj sjednici, uz članove otočnog partnerstva, nazočili su i župan Šibensko-kninske županije dr.sc. Marko Jelić, predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Uprava za otoke te ravnateljica Razvojne agencije Šibensko-kninske županije Mira Lepur sa suradnicima.

Predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za otoke, predstavili su cjelokupni rad Uprave te svoju koordinacijsku ulogu u pripremi i provedbi Integriranog teritorijalnog programa (ITP-a) i teritorijalnih strategija (TS) za otoke.

U pogledu ekonomsko-geografskog područja koje obuhvaća, ITP je usmjeren i na razvoj pametnih i održivih otoka kojima je dodijeljena alokacija od 150 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Indikativne operacije u ITP-u pokrivaju specifične potrebe otoka koje su lokalnog karaktera i povezuju više tema (javno-društvena i poslovna infrastruktura, zaštita okoliša i prilagodba klimatskim promjenama, valorizacija kulturne baštine i usluga te energetska učinkovitost) s potencijalom njihove integracije na programskoj i projektnoj razini.

Postupak izrade dokumenta koordinirat će Razvojna agencija Šibensko-kninske županije u suradnji s Upravom za otoke Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a u sklopu projekta „Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji-faza II“. Kroz projekt je pripremljen četverogodišnji plan podrške jačanju kapaciteta za pripremu i provedbu EU projekata te strateško planiranje i regionalni razvoj. Vrijednost projekta je 13,9 milijuna kuna te je sufinanciran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Copyright © 2012-2023 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja