Ribarima koji koriste bezolovna benzinska goriva omogućen povrat trošarine

  05.01.2016, 11:44h   •     MEDIAN Admin

U „Narodnim novinama“ broj 02/2016 od 05. siječnja 2016. godine, Ministarstvo financija objavilo je Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi, te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu.

 
Predmetni Pravilnik između ostalog propisuje način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu. Godišnju kvota potrošnje određuje Ministarstvo poljoprivrede temeljem podataka iz Očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, Izvješća o ulovu i Registra ribarske flote, i to prema kriterijima propisanim Pravilnikom.
 
Pravo na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu korisnici toga prava ostvaruju temeljem podnošenja zahtjeva na Obrascu ZRB koji je sastavni dio Pravilnika. Zahtjev se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava.
 
Uz propisani Obrazac zahtjeva potrebno je dostaviti dokumentaciju navedenu u Pravilniku.
 
Zahtjevi se podnosi odvojeno za svako četveromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini.
 
Pravo na povrat trošarine mogu ostvariti korisnici prava koji imaju važeću povlasticu za gospodarski ribolov i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu, a koji vodi Carinska uprava.
 
Stupanjem na snagu predmetnog Pravilnika procjenjuje se da će između 500 i 700 aktivnih ribara korisnika bezolovnog motornog benzina ostvariti pravo na povrat plaćene trošarine.

Ribarima koji koriste bezolovna benzinska goriva omogućen povrat trošarine

 

Copyright © 2012-2023 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja