Razvojna agencija postala EUROPE DIRECT kontakt točka za neposrednu interakciju s građanima o europskim pitanjima

  30.04.2021, 10:07h   •     RA Admin

Danas s radom počinje nova generacija više od 420 centara EUROPE DIRECT diljem EU-a. Njihove aktivnosti trajat će do kraja 2025., a omogućit će da se ljudi u svim dijelovima Europe upoznaju s Europskom unijom i njezinim politikama i vrijednostima.

Centri će biti važna poveznica između institucija EU-a i građana jer će građanima omogućiti da saznaju kako se Europa bori s pandemijom bolesti COVID-19, kako u okviru programa NextGenerationEU potiče gospodarski oporavak te na koji način djeluje da bi ostvarila zelenu i digitalnu tranziciju.

 

Predstavništvo Europske komisije potpisalo je petogodišnje okvirne sporazume sa sljedećim partnerima koji će djelovati kao EUROPE DIRECT mreža u Hrvatskoj:

  • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije – EUROPE DIRECT Šibensko-kninske županije
  • Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije  
  • Međimurska županija – EUROPE DRECT Čakovec
  • Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije – EUROPE DIRECT Karlovac
  • PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije – EUROPE DIRECT Koprivničko-križevačke županije
  • Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije – EUROPE DIRECT Osijek
  • Riječka razvojna agencija Porin – EUROPE DIRECT Rijeka
  • Europski dom Slavonski Brod – EUROPE DIRECT Slavonski Brod
  • Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije osnovana – EUROPE DIRECT Split
  • Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA – EUROPE DIRECT Zadar

Nova mreža EUROPE DIRECT donosi konkretne prednosti za građane EU-a. Pružat će pravodobne i objektivne informacije o europskim pitanjima, a nastojat će građane uključiti i u rasprave o trenutačnom stanju Europske unije i njezinoj budućnosti. Zahvaljujući aktivnostima informiranja i uključivanja građana centri će pridonijeti europskoj javnoj sferi i podići svijest o EU-u i njegovim prioritetima, mogućnostima i izazovima s kojima se suočava.
 
Uloga i zadaće centara EUROPE DIRECT znatno su modernizirani u odnosu na prethodne generacije. Nova generacija centara će organizirati dijaloge s građanima i različite oblike interakcije, posebno u okviru Konferencije o budućnosti Europe.

Građani mogu pronaći kontakt podatke EUROPE DIRECT mreže u Hrvatskoj na karti https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/croatia_hr,  koja će biti ažurirana od 1 svibnja 2021.

Razvojna agencija postala EUROPE DIRECT kontakt točka za neposrednu interakciju s građanima o europskim pitanjima

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja