Predstavljeni rezultati provedbe transnacionalnih projekata

  11.11.2015, 10:04h   •     MEDIAN Admin

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Nacionalnog tijela provelo je projekt financiran iz tehničke pomoći Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa 2007. – 2013. pod nazivom „South East Europe Evaluation and Capitalisation Project“.

Cilj projekta bio je ocijeniti rezultate postignute tijekom provedbe Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa 2007.-2013. u Hrvatskoj, identificirati dobru praksu razvijenu od strane projektnih partnera te prenijeti istu u buduće programe transnacionalne suradnje (Dunav i Jadransko-jonski) kako bi se povećala učinkovitost njihove provedbe i osnažili kapaciteti hrvatskih korisnika/dionika.
 
Projekt se provodio od lipnja 2015. godine s trajanjem od ukupno 6 mjeseci. U tu svrhu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organiziralo je završnu konferenciju projekta na kojoj su predstavljeni rezultati evaluacije i kapitalizacije postignutih rezultata u sklopu provedbe transnacionalnih projekata.
 
U sklopu završne konferencije prezentirani su učinci provedbe Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa 2007. – 2013 u Republici Hrvatskoj, predstavljeno je sedam projekata financiranih iz navedenog programa, kao i evaluacijsko izvješće sa smjernicama za sudjelovanje potencijalnih prijavitelja u budućim programima transnacionalne suradnje.
 
Predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Nacionalnog tijela u transnacionalnim programima DUNAV i ADRION, predstavili su ukratko mogućnosti financiranja projekata u sklopu oba programa, a Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kao Nacionalni koordinator u Republici Hrvatskoj mogućnosti koje nude makroregionalne strategije (EUSDR i EUSAIR).

Predstavljeni rezultati provedbe transnacionalnih projekata

 

Copyright © 2012-2023 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja