Objavljen Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća

  16.11.2015, 13:21h   •     MEDIAN Admin

Dana 11. studenog 2015. godine objavljen je Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15). Pravilnikom se propisuje način provođenja energetskog pregleda za velika poduzeća, uvjeti izdavanja i ukidanja ovlaštenja za energetske preglede za velika poduzeća, sadržaj i način vođenja registra, sadržaj izvješća o energetskim pregledima za velika poduzeća i druge obveze vezane uz provođenje energetskog pregleda za velika poduzeća.

Obveznici provođenja energetskih pregleda su sva velika poduzeća, odnosno ona trgovačka društva koja, temeljem Zakona o energetskoj učinkovitosti, ispunjavaju barem dva od sljedećih uvjeta, a to su da ukupna aktiva tvrtke iznosi najmanje 130.000.000 kuna, godišnji prihod iznosi najmanje 260.000.000 kuna, a prosječno je zaposleno najmanje 250 radnika tijekom poslovne godine. Velika poduzeća dužna su svake četiri godine provesti energetski pregled na način utvrđen odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti i ovog Pravilnika. Ukoliko u svoje poslovanje uvedu sustav upravljanja energijom po normi HRN ISO 50001 na temelju certifikata izdanog od strane akreditiranog neovisnog tijela prema relevantnim europskim ili međunarodnim normama tada nemaju obvezu izraditi propisani energetski pregled.

Energetski pregled obuhvaća analizu tehničkih i energetskih svojstava građevina i analizu svih tehničkih i procesnih sustava velikog poduzeća, odnosno svih sustava proizvodnje, transformacije, distribucije i potrošnje energije/vode/sirovina koji troše energiju i vodu s ciljem utvrđivanja učinkovitosti. Na osnovi analize prikupljenih podataka, izrađuje se prijedlog specifičnih energetskih, tehničkih, ekoloških i ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti pojedinog velikog poduzeća.

Prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti iz listopada 2014. g. velika poduzeća obavezna su prvi energetski pregled izraditi do 5. prosinca ove godine, međutim, ukoliko su velika poduzeća već započela s nekim od radnji vezanim za analizu tehničkih podataka o građevinama i svim tehničkim sustavima kojima se koristi veliko poduzeće te radnjama vezanim za energetsko certificiranje energetski pregled dužna je provesti do 1. siječnja 2017. godine. Gore navedene radnje uključuju i uvođenje norme ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005 te obavezu da započnu s energetskim pregledom do stupanja na snagu Pravilnika.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će energetske preglede kao i uvođenje sustava ISO 50001 u velika poduzeća te niz mjera povećanja energetske učinkovitosti. Javni poziv (EnU-6/2015) za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina i uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu s normom HRN EN ISO50001 u velikim poduzećima je u tijeku. Za provedbu energetskih pregleda zgrada/građevina i energetsko certificiranje zgrada sredstva će se dodjeljivati za zahtjeve pristigle do 5. prosinca 2015. godine, odnosno do isteka predviđenih sredstava. Rok za uvođenje sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu s normom HRN EN ISO 50001 završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2015. godine, odnosno objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu Javnog poziva. 

 

Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća NN 123/15

Javni poziv (EnU-6/2015) za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina i uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu s normom HRN EN ISO50001 u velikim poduzećima

Objavljen Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća

 

Copyright © 2012-2023 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja