Objavljen Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

  08.07.2021, 14:28h   •     RA Admin

Nakon što je građanima i tvrtkama osigurao 90 milijuna kuna za kupnju novih energetski učinkovitih vozila, Fond je danas objavio i Javni poziv namijenjen javnom sektoru.
Poziv je vrijedan 15 milijuna kuna, a potencijalni korisnici će se Fondu prijavljivati putem e-sustava za prijavu. Na raspolaganju će im biti do 40% vrijednosti vozila, odnosno maksimalno do 400.000 kuna bespovratnih sredstava. Iznimku čine javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima ili parkovima prirode, koje će za tzv. „turistička vozila“ namijenjena prijevozu putnika i/ili tereta unutar parka moći dobiti i do 80% odnosno maksimalno do 2 milijuna kuna.
Sredstva će se moći dobiti za sustave električnih bicikala, kojih može biti od 5 do 15 komada,  pri čemu će za svaki od njih maksimalan iznos financiranja biti do 5.000 kuna. S do 20.000 kuna će se sufinancirati vozila kategorija L1- L7 na električni pogon, dok će se  za vozila M1 kategorije na plug-in hibridni pogon moći dobiti do 40.000 kuna, a na električni ili pogon na vodik do 70.000 kuna. Vozila N1 kategorije će se sufinancirati s do 40.000 kuna ako je riječ o plug-in hibridima, odnosno s do 70.000 kuna ako su s električnim, pogonom na stlačeni prirodni plin, ukapljeni prirodni plin (UPP) ili vodik. Osim navedenih, sredstva će biti dostupna i za M2, M3, N2 i N3 kategorije, za sve navedene pogonske tehnologije.

Potencijalni prijavitelji na ovaj Poziv Fonda mogu biti lokalne i regionalne samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove, trgovačka društva u javnom sektoru, proračunski i izvanproračunski korisnici te ostali pravni subjekti (osim udruga) sa sjedištem na području Republike Hrvatske koji predstavljaju javne naručitelje.
 
Kako bi se prijavili za sufinanciranje, prijavitelji se trebaju registrirati u Fondovom sustavu za prijavu (prijave.fzoeu.hr), u njega unijeti osnovne podatke i učitati obveznu dokumentaciju. Između ostalog, ona mora sadržavati tri informativne ponude za kupnju vozila sa navedenim tehničkim karakteristikama vozila. Za turistička vozila se iznimno može dostaviti i samo jedna ponuda. Osim toga, prijavitelji trebaju učitati i potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana, potpisane i ovjerene izjave prijavitelja objavljene uz Javni poziv te ostalu potrebnu dokumentaciju, ovisno o statusu pravne osobe.
 
Zaprimanje prijava započinje 15. srpnja od 9h, kad će se prijavitelji trebati ulogirati u sustav i prethodno pripremljenu dokumentaciju i službeno predati putem sustava u Fond. Bude li njihova prijava ocijenjena potpunom i ispravnom, korisnici će od Fonda dobiti Odluku i Ugovor o sufinanciranju, nakon čega im preostaje rok od 12 mjeseci za realizaciju same kupnje. Kupljeno i sufinancirano vozilo dužni su u vlasništvu zadržati barem dvije godine.
 
Cilj ovog programa je kroz poticanje kupnje novijih, energetski učinkovitih vozila povećati njihov udio u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj te na taj način osigurati i ubrzati transformaciju našeg prometnog sustava. Istovremeno će se osigurati niži troškovi održavanja pogonskih goriva za vlasnike kupljenih vozila, kao i čišći okoliš, uz manje ispušnih plinova, ali i buke.
 
Objavljen Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja