Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture u 2023. godini

  01.03.2023, 14:16h   •     RA Admin

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni natječaj za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture u 2023. godini. Sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. u ukupnom iznosu od 34.500 €.
 
Sredstva su namijenjena za obnovu, uređenje i opremanje postojećih prirodnih penjališta, provođenje edukacija za licencirane oprematelje smjerova u prirodi i instruktora oprematelja smjerova u prirodi te uređenje pristupnih putova koji vode do penjališta. Prijavu na Natječaj mogu podnijeti Hrvatski sportski penjački savez, sportsko penjačke udruge i penjački klubovi.
Za prijavu na Natječaj Prijavitelji otvaraju korisnički račun putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu - https://issobrasci.gov.hr/.
 
Najmanji iznos sufinanciranja po projektu koji Prijavitelj može zatražiti/ugovoriti je 1.500 €, a najveći 5.300 €. Ministarstvo turizma i sporta financira 100% prihvatljivih troškova projekta do maksimalno 5.300 €.
 
Natječajni postupak provodi se u skladu sa Zakonom o udrugama i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
 
Poticanje razvoja planinarske infrastrukture doprinijet će razvoju turistički manje razvijenih područja i ruralnih krajeva, kao i diversifikaciji turističkih proizvoda, povećanju sigurnosti posjetitelja u planinskim područjima te stvaranju održive i cjelogodišnje turističke ponude.

Natječaj je otvoren od 1. ožujka do 14. travnja 2023. godine.
 
Više informacija o uvjetima, uključujući potrebne obrasce, objavljeno je na službenim web stranicama Ministarstva turizma i sporta u kategoriji Javni pozivi i natječaji/Turizam te internetskim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Objavljen Javni natječaj za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture u 2023. godini

 

Copyright © 2012-2023 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja