Održana osnivačka skupština udruge “Partnersko vijeće za tržište rada Šibensko-kninske županije”

  22.01.2016, 20:47h   •     RA Admin

U petak 22.01.2016. godine održana je osnivačka skupština udruge “Partnersko vijeće za tržište rada Šibensko-kninske županije”. Riječ je o formaliziranju modela koji najbolje prepoznaje potrebe tržišta rada, te stvara temelje za jačanje ljudskih potencijala. Udrugu su osnovale 24 organizacije iz  javnog, privatnog i nevladinog sektora u Šibensko-kninskoj županiji. Za predsjednicu udruge izabrana je ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Šibensko-kninske županije Mira Lepur.

Projekt je sufinanciran sredstvima EU. Nositelj projekta je Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, a partner Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Šibenik.

Opći cilj projekta je podrška razvoju lokalnih dionika u definiranju, stvaranju i provođenju politika zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa na području Šibensko-kninske županije dok je specifični cilj jačanje kapaciteta Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije.

Partnersko vijeća za tržište rada (PVTR) je politička inicijativa čija je dugoročna svrha stvaranje preduvjeta koji će ojačati ljudske resurse i poboljšati sliku na tržištu rada u Šibensko-kninskoj županiji. Još 2004. godine je organizirano Partnersko vijeće za tržište rada Šibensko-kninske županije u sklopu programa EU CARDS. Nositelj partnerskog vijeća je Šibensko-kninska županija, a operativno ga vodi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije dok tehničko tajništvo čini još i Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Šibenik. Buduće djelovanje će biti kroz osnovanu udrugu Partnersko vijeće za tržište rada Šibensko-kninske županije.

 

 

Copyright © 2012-2023 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja