CILJ PROJEKTA 

Osnažiti stručna znanja, vještine i kompetencije učenika i odraslih polaznika regionalnog centra kompetentnosti u (pod) sektoru strojarstva putem uspostave kadrovskih i programskih uvjeta, te povećati interes za visokokvalitetnim strukovnim obrazovanjem putem promocije aktivnosti Centra i suradnje s ključnim dionicima, a što će u konačnici pridonijeti potrebama tržišta rada i gospodarskom razvoju

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • Uspostava organizacije rada i razvoja RCK
  • Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK
  • Jačanje kompetencija odgojno obrazovnih radnika i mentora kod poslodavaca za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih
  • Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK

STATUS I TRAJANJE:

U provedbi.
Trajanje projekta je 44 mjeseca (od 01. siječnja 2020. do 01. rujna 2023.)

VRIJEDNOST PROJEKTA: 

30.689.898,49 kn

ULOGA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKE ŠKOLE:

Nositelj

PARTNERI NA PROJEKTU:

Šibensko-kninska županija, Srednja škola Metković, Tehnička škola Šibenik, OK ŠKŽ, FSB Zagreb, FER Zagreb, Impol TLM d.o.o., Ivanal d.o.o., Klima elektro Šupe, Elektrolux d.o.o., ZM-Vikom, Capax d.o.o., Gambi d.o.o., Auto Centar Šibenik d.o.o.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

OPLJP/Europski socijalni fond