Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o financiranju projekta „Izrada socijalnog plana Šibensko-kninske županije“.

Razvojna agencija Šibensko-kninske županije pružila je stručnu savjetodavnu podršku u procesu pripreme i prijave projektnog prijedloga.

Projekt je prijavljen u okviru Ograničenog (trajnog) poziva „Izrada županijskih socijalnih planova“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus, a u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“.

Ukupna vrijednost projekta je 62.189,04 EUR te sukladno uvjetima Poziva iznos bespovratnih sredstava iznosi 59.079,59 EUR, odnosno 95%.

Cilj projekta je izrada socijalnog plana za trogodišnje razdoblje (2024. – 2026.) te osnaživanje stručnjaka za socijalno planiranje kako bi se unaprijedio sustav socijalne skrbi i povećala dostupnost socijalnih usluga.

Kroz projektne aktivnosti prikupit će se, analizirati i obraditi podaci potrebni za izradu socijalnog plana Šibensko-kninske županije čime će se obuhvatiti potrebe lokalnog stanovništva i dati Šibensko-kninskoj županiji i Savjetu za socijalnu skrb bolji uvid i veće razumijevanje vrsta usluga i distribucije usluga socijalne skrbi potrebnih stanovništvu.

Plan će omogućiti određivanje prioriteta raspodjele resursa s ciljem zadovoljenja identificiranih potreba socijalno osjetljivih skupina, prevenciju socijalne isključenosti i učinkovitiju distribuciju usluga socijalne skrbi.

Tokom provedbe projekta provest će se edukacija kojom će se unaprijediti znanje i vještine članova Savjeta za socijalnu skrb i djelatnika Šibensko-kninske županije te će se ojačati uloga ključnih aktera u socijalnoj politici i unaprijediti njihova uloga u socijalnom planiranju.