Puni naziv: Natječaj za intervenciju 70.05 Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Status: otvoren od 28. 3. 2024

Prijavitelji: Prihvatljivi korisnici su javna tijela i pravne osobe uključujući i udruge koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Rok za prijave na natječaj: od 15. 4. 2024 do 31. 5. 2024

Vrijednost potpore: Ukupan iznos raspoloživih sredstava Natječaja 2.300.000,00 EUR-a od čega 1.600.000,00 EUR-a za korisnike biljnih genetskih resursa, 700.000,00EUR-a za korisnike životinjskih. Visina potpore po korisniku iznosi do 300.000 EUR-a za korisnike koji se bave očuvanjem biljnih genetskih resursa i do 300.000 EUR za korisnike koji se bave očuvanjem životinjskih genetskih resursa.

Prihvatljive aktivnosti:  očuvanje biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Poveznica na natječaj.