Za sportske građevine na raspolaganju 11,8 milijuna eura.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u ukupnom iznosu od 11.800.830 eura.

Cilj ovog Javnog poziva je poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove sportske infrastrukture u Hrvatskoj kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unaprjeđenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • općine/gradovi/županije koji mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište).

Svaki prijavitelj, može dostaviti najviše jedan (1) projektni prijedlog, izuzev Grada Zagreba koji može dostaviti tri (3) projektna prijedloga u tri (3) različita programska područja.

Prihvatljivi partneri:

 • pravni subjekti koji su u vlasništvu prijavitelja ili čiji su osnivači prijavitelji, o čemu je potrebno dostaviti dokaz, te druga tijela čija aktivnost doprinosi realizaciji projektnog prijedloga, kao i druge pravne osobe korisnici sportskih građevina (sportski klubovi/sportske udruge) te susjedne općine ili gradovi. Partneri prijavitelja mogu biti i fizičke osobe.

Prihvatljive aktivnosti:

 • projektni prijedlog može biti nominiran u jedno od osam (8) programskih područja sportskih građevina, a Ministarstvo će sufinancirati najbolje ocijenjene projektne prijedloge po programskim područjima:
 • nogometno igralište prirodna trava/veliko,
 • nogometno igralište umjetna trava/veliko,
 • sportska dvorana,
 • vanjsko sportsko igralište,
 • atletska staza,
 • teniski teren,
 • ostalo,
 • posebno programsko područje
 • outdorfitness/street workout i vanjsko nogometno igralište umjetna trava/malo.
 • sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina.

Iznos potpore:

 • jednom prijavitelju može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva kako slijedi:
 • do 400.000,00 EUR za sportsku dvoranu,
 • do 300.000,00 EUR za nogometno igralište prirodna trava/veliko, nogometno igralište umjetna trava/veliko i atletsku stazu,
 • do 250.000,00 EUR za vanjsko sportsko igralište, teniski teren i ostalo.

Rok za prijave:  

 • rok za podnošenje zahtjeva je od 25. ožujka 2024. godine do 25. lipnja 2024. godine.

Sva pitanja i informacije vezane uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem najkasnije do 30. travnja 2024. godine, do 16:00 sati slanjem upita na sljedeću e-adresu: jpgradevine2025@mints.hr .

Više o samom natječaju kao i natječajnoj dokumentaciji možete pronaći na poveznici.

Izvor: MINTS