Ministarstvo turizma i sporta objavilo Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini u ukupnom iznosu od 1.450.000,00 eura.

Predmet Poziva je građenje i opremanje javne turističke infrastrukture te podizanje kvalitete postojeće javne turističke infrastrukture po načelima održivog razvoja.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • jedinice područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi partneri:

  • jedinice područne (regionalne) samouprave
  • jedinice lokalne samouprave
  • javne ustanove

Prihvatljive aktivnosti:

  • građenje infrastrukture
  • opremanje infrastrukture
  • ulaganje u obnovljive izvore energije
  • ulaganja u digitalizaciju

Iznos potpore:

Ukupno raspoloživi iznos je 1,49 mil eura.

  • najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 69.000,00 EUR.
  • Ministarstvo sufinancira 100% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

Rok za prijave:  do 15. travnja 2024. godine

Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/ – usluga TuRiznica

Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita  e-poštom na sljedeću adresu: fondzaturizam@mints.hr i to najkasnije do 2. travnja 2024. godine.

Također, uz navedeni javni poziv, Ministarstvo je objavilo i Javni natječaj za sufinanciranje projekata uređenja penjačke infrastrukture u 2024. godini u ukupnom iznosu od 40.000,00 eura. U sklopu ovog Poziva najmanji iznos sufinanciranja po projektu koji Prijavitelj može zatražiti/ugovoriti je 1.500,00 eura, a najveći 5.300,00 eura. Ministarstvo financira 100% prihvatljivih troškova projekta do maksimalno 5.300,00 eura. Prijavu na ovaj Natječaj mogu podnijeti: sportsko penjačke udruge i penjački klubovi.

Više o samim natječajima kao i natječajnoj dokumentaciji možete pronaći na poveznici.

Izvor: MINTS