Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u 2024. godini na području Republike Hrvatske s ciljem prilagodbe ili uređenja građevina, njezinih dijelova ili opreme.

Pristupačnost, unaprjeđenje pristupačnosti i jednostavna prilagodba pristupačnosti osigurava se obveznim projektiranjem i izvođenjem građevina na način da sadrže obvezne elemente pristupačnosti i/ili da udovoljavaju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom na način i u slučajevima propisanim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
  • djeluju na području Republike Hrvatske,
  • provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,
  • zahtjev podnose za prilagodbu postojećih objekata.

Prihvatljiv predmet ulaganja su:

  • građevine javne i poslovne namjene,
  • njezin dio ili oprema: rampa, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, stubište, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište, peron i dr.

svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2024. godine.

Ukoliko će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje, prednost će imati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su s područja od posebne državne skrbi, zahtjevi koji se odnose na zdravstvene i obrazovne ustanove te zahtjevi jedinica s područja pogođenih potresom u 2020. i 2021. godini.

Zahtjevi se dostavljaju poštanskim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Radna skupina za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, s naznakom„prilagodba građevine, njezinog dijela ili opreme“,10 000Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1.

Javni poziv je otvoren do 26. ožujka 2024. godine.

Više o samom Pozivu kao i prijavni obrazac s popisom dokumentacije za prijavu možete pronaći na poveznici.

Izvor: Ministarstvo hrvatskih branitelja