Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije temeljem provjere Povjerenstva za akreditaciju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dobila je još jednu pozitivnu odluku o statusu regionalnog koordinatora. U prostorijama Ministarstva, Odluku je ravnateljici Razvojne agencije Biljani Gulin uručila gospođa Spomenka Đurić, Državna tajnica u MRRFEU.

Dobivenom Odlukom Razvojna agencija nastavlja obavljanje poslova regionalnog koordiantora koju provodi od 2018. godine kada je dobila novu ulogu u kreiranju i provođenju razvojnih inicijativa na području Šibensko-kninske županije, a sve u cilju povećanja ukupne konkurentnosti regije u najširem smislu.

Istog dana održan je i sastanak na temu provedbe programa Tehničke pomoći za područje naše županije u okviru kojeg Razvojna agencija pruža savjetodavnu podršku različitim korisnicima u pripremi i provedbi EU projekata. Sastanku su uz visoke predstavnike Ministarstva, prisustvovali ravnatelji svih razvojnih agencija.