U okviru provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., mjere C1.5 R4 Unapređenje sustava doniranja hrane u RH, objavljen je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje C.1.5.R4.I1-Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane.

Za provedbu poziva su osigurana EU sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u iznosu od 2.090.000,00 eura, od čega je:
o   1.081.307,00 eura namijenjeno za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane,
o   1.008.693,00 eura namijenjeno za infrastrukturno opremanje banke hrane.

U Pozivu su definirani ciljevi, uvjeti i postupak dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane.

Bespovratna sredstava namijenjena su projektima usmjerenim na jačanje infrastrukturnih kapaciteta posrednika u lancu doniranja hrane za prihvat, skladištenje i distribuciju donirane hrane.

Detalji o pozivu su dostupni na portalu e-NPOO na https://fondovieu.gov.hr/pozivi/22.

Financira Next generation EU