Priče Dana europske baštine (European Heritage Days Stories) su inicijativa Europske komisije i Vijeća Europe u čijem se okviru dodjeljuju bespovratna sredstava za inovativne projekte koje razvijaju lokalne zajednice diljem Europe. Rok za predaju priče je 15. ožujka 2024. godine. Dani europske baštine su događaji koji okupljaju europske građane kako bi proslavili, podijelili i podržali aktivnosti koje poduzimaju lokalne zajednice u Europi, a njihova paneuropska priroda pomaže u isticanju europske dimenzije i vrijednosti europske baštine. Lokalne zajednice diljem kontinenta pozivaju se da u okviru poziva za Priče Dana europske baštine 2024. podijele svoje posebne priče o europskoj kulturnoj baštini.

Ova se inicijativa nadovezuje na uspjeh Europskog okvira za djelovanje u području kulturne baštine iz 2018. godine, a otad je u okviru ovog Poziva prikupljeno preko 400 priča o europskoj baštini koje je moguće pregledati putem ove poveznice.

CILJ POZIVA
 • potaknuti ljude da se bave europskom kulturnom baštinom i ojačati njihov osjećaj pripadnosti europskom zajedničkom prostoru;
 • prikupiti svjedočanstva/priče i dobre prakse koje daju uvid u to kako zajednice razumiju europsku dimenziju lokalne baštine;
 • identificirati i promovirati zajednice koje se bave baštinom u skladu s europskim vrijednostima i dugoročnom perspektivom suradnje;
 • nagraditi zajednice za njihov trud i potaknuti ih da dalje razvijaju svoje priče;
 • motivirati i potaknuti zajednice da sudjeluju u Danima europske baštine.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

KRITERIJI ODABIRA

Odabir priča temelji se na sljedećim temama:

 • prijava informativne, zanimljive i dobro napisane priče (10 bodova)
 • europska dimenzija priče i projektne ideje: u kojoj mjeri može poslužiti kao primjer dobre prakse za druge zemlje i zajednice (15 bodova)
 • povezanost Priče i projektne ideje s prioritetima Dana europske baštine: raznolikosti, obrazovanjem, sudjelovanjem i angažmanom zajednice, zaštitom okoliša, rodnom ravnopravnosti i/ili usmjerenosti na mlade (20 bodova)
 • originalnost i kreativnost projektne ideje (10 bodova)
 • izvedivost projektne ideje koja treba biti dovršena unutar jasno definiranog vremenskog okvira i unutar maksimalnog raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava (20 bodova)
 • potencijal predloženog projekta: pozitivni utjecaj za zajednicu (15 bodova)
 • JEDAN od sljedećih kriterija smatrat će se dodatnom pogodnošću (ukupno najviše 10 bodova):
  • dugoročni potencijal projekta (održivost)
  • prekogranična dimenzija projekta
  • uključivanje ranjivih i manjinskih skupina, mladih i djece.

Maksimalni mogući broj bodova = 100

Prijavitelji koji se nalaze među 16 najbolje rangiranih projektnih ideja bit će pozvano da dostave detaljne projektne prijedloge i proračune koji će se razmatrati u sljedećoj fazi postupka dodjele bespovratnih sredstava. Europski odbor će ocijeniti 16 prijava u razdoblju između 20. svibnja i 19. lipnja 2024. s ciljem odabira najmanje 8 europskih priča koje ispunjavaju uvjete za primanje bespovratnih sredstava u maksimalnom iznosu od 10.000,00 EUR po prijavi.

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijave se predaju ispunjavanjem obrasca te mogu biti na engleskom ili francuskom jeziku, a rok za predaju je 15. ožujka 2024. godine.

Upute za prijavitelje moguće je preuzeti putem ove poveznice.