Status: otvoren od 15. siječnja 2024. godine

Svrha natječaja: olakšati, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedure izrade prostornih planova u Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave

Prihvatljive aktivnosti:

  • Izrada i donošenje prostornih planova lokalne razine nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju
  • izrada i donošenje izmjena i dopuna prostornih planova lokalne razine nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju

Iznos potpore: ukupna alokacija poziva 11.000.000,00 eura

  • najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000,00 eura.
  • najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000,00 eura.

Rok za prijave: 30.06.24, 16:00 (prijave započinju 1.02.2024.)

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.