• 20. prosinca 2023.
 • Katarina Golubic - Pauk
 • 0

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-3/23).

Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne samouprave;
 • jedinice područne (regionalne) samouprave

Prihvatljive aktivnosti:

 • Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona) te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja;
 • Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima;
 • Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Iznos potpore:

 • Ukupna bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva iznose 5.000.000,00 EUR.
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 80.000,00 EUR.
 • Sufinanciranje prihvatljivih troškova po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi:
  • do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske

Rok za prijavu projektnog prijedloga:

 • Projektne se prijave zaprimaju od 20. prosinca 2023. godine, a krajnji rok za podnošenje prijava je 19. veljače 2024. godine.

Detalje Javnog natječaja i ostalu potrebnu prijavnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.