• 10. prosinca 2023.
  • admin
  • 0

Pathways2Resilience (P2R) otvorio je svoj prvi poziv regijama i zajednicama na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava za zajedničko osmišljavanje vizije budućnosti otporne na klimatske promjene te transformativne putove prilagodbe kojima će se osigurati dugoročni učinak. Cilj ovog prvog poziva je pružiti financijsku potporu za 40 regija/zajednica putem sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, do maksimalnog iznosa od 210.000 €, zajedno s pomoćnim uslugama i aktivnostima izgradnje kapaciteta za podgrant u trajanju do 18 mjeseci.

P2R razvio je okvir za potporu regijama u njihovu radu na prilagodbi klimatskim promjenama i izgradnji otpornosti na njih: Regionalno putovanje otpornosti (RRJ). RRJ se sastoji od više koraka od kojih svaki sadrži različite očekivane aktivnosti i ishode, kao i upućivanje na različite metodologije i alate koji se mogu koristiti.

U postupku odabira prednost će dati regijama/zajednicama s povećanom ranjivošću i niskim kapacitetom prilagodbe učincima klimatskih promjena. Cilj ovog poziva je sastaviti raznolik i uključiv portfelj regija, osiguravajući sveobuhvatnu validaciju okvira P2R.

Prihvatljivost (sažeti kriteriji – za potpune zahtjeve treba konzultirati dokument poziva):

1) Podnositelji zahtjeva moraju biti regije/zajednice koje su dio država članica EU-a ili pridruženih zemalja koje se nalaze unutar europskih biogeografskih regija.

2) Podnositelji zahtjeva moraju se kvalificirati kao regije/zajednice definirane kao:

a. tijela javne vlasti na razini nomenklature teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS) 1, 2 i 3, kao i lokalne upravne jedinice (LAU);

ili

b. Javnopravna tijela u skladu s člankom 2.4.

Samo ti subjekti mogu djelovati kao koordinatori i podnijeti zahtjev.

3) Privatna neprofitna tijela te mala i srednja poduzeća (MSP) u skladu s definicijom EU-a Preporukom Komisije 2003/361/EZ i u korisničkom vodiču za MSP-ove mogu biti dio konzorcija.

Rok za prijavu na poziv: 22.02.2024. u 17:00 po srednjoeuropskom vremenu.

Više informacija na poveznici.

Izvor: ERIN