U Dubrovniku je, 15. i 16. lipnja 2023. godine, održana završna konferencija projekta Argos (Zajedničko upravljanje održivim ribarstvom i akvakulturom, kao sredstvo zaštite morskih resursa u Jadranskom moru (ShARed GOvernance of Sustainable fisheries and aquaculture activities as leverage to protect marine resources in the Adriatic Sea) sufinanciranog sredstvima programa Interreg – suradnje Italije i Hrvatske 2014-2020.

U projekt su uključene sve regije na jadranskoj obali iz obiju zemalja, vrijedan je 5.725.155 eura od čega sredstvima ERDF-a sufinancirano 85%, odnosno 4.866.381,75 EUR-a, a vodeći partner je Regija Friuli Venezia Giulia.

Razvojna agencija sudjelovala je u projektu od travnja 2020. godine te je u sklopu projektnih aktivnosti ostvarila sve ciljeve projekta, sudjelovala u radu Jadranskog savjetodavnog odbora (eng. AAC) putem angažirane vanjske suradnice te je nabavljena vrijedna specijalizirana oprema za potrebe eksperimentalnih istraživanja koja će biti na raspolaganju dionicima iz sektora marikulture s područja Šibensko-kninske županije ali i šire. Također, imali smo priliku razmijeniti znanja i dobre prakse s kolegama iz Jadranske regije te na taj način dati doprinos unaprjeđenju proizvodnje u sektoru marikulture na ekološki prihvatljiviji način.

Postignuti ciljevi projekta, zaključak je konferencije, su ponajprije stručna, znanstvena, operativna i institucionalna suradnja na unaprjeđenju akvakulture i ribarstva u Jadranskom moru poštujući održivost i očuvanje ribljeg fonda. Na prvom dijelu završne konferencije istaknuti su svi odrađeni projekti i benefiti ove suradnje s obiju strana Jadrana te je već sada rečeno da se on svakako mora nastaviti i dalje u novom programskom razdoblju, kao Argos 2 kako bi se nastavio rad na zajedničkom okviru upravljanja gdje će sve institucije nadležne za ribarstvo i akvakulturu na programskom području djelovati kao cjelina u upravljanju i zaštiti zajedničkih bioloških resursa, pod najboljim znanstvenim vodstvom, a sve u okviru zajedničke ribarske politike EU.

Mauro Cosolo, iz regije Friuli Venezia Giulia, vodećeg partnera projekta, rekao je kako se kroz projekt razgovaralo o mnogim aspektima planiranja i upravljanja ribarskim stokovima u Jadranu koji koriste ribari obiju zemalja zbog čega je potreban jedinstveni  pristup. –  Jedan od ključnih rezultata je kreiranje ‘tehničke granice‘ za upravljanje svim podacima o ovim ribljim stokovima i stvaranje mjera koje će riješiti probleme koji postoje godinama. Glavni problem je što iskorištavamo jednake ribarske stokove u drugačijim sezonama i s drugačijim ribarskima alatima, tehnologijom i brodovima, ali i u drugačijim brojkama, jer je u Italiji puno više ribara. Zbog toga trebamo unikatan pristup tim ribarskim stokovima kako bismo ih sačuvali za budućnost, ponajprije uz pomoć ribara, javne uprave, a najviše od znanstvenika – rekao je Cosolo.

Među ostalim istaknuto je kako u ribarstvu i marikulturi obje zemlje imaju proizvode koji su najsigurniji u svijetu te kako će postignuća Argos-a i u budućnosti biti instrument za unapređenje ribarstva i marikulture gdje je suradnja od esencijalne važnosti.