CILJ PROJEKTA 

Osnažiti stručna znanja, vještine i kompetencije učenika i odraslih polaznika regionalnog centra kompetentnosti u (pod) sektoru strojarstva putem uspostave kadrovskih i programskih uvjeta, te povećati interes za visokokvalitetnim strukovnim obrazovanjem putem promocije aktivnosti Centra i suradnje s ključnim dionicima, a što će u konačnici pridonijeti potrebama tržišta rada i gospodarskom razvoju

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • Uspostava organizacije rada i razvoja RCK;
  • Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK;
  • Jačanje kompetencija odgojno obrazovnih radnika i mentora kod poslodavaca za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih;
  • Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK;

STATUS I TRAJANJE:

U provedbi. Trajanje projekta je 44 mjeseca (od 01. siječnja 2020. do 01. rujna 2023.)

VRIJEDNOST PROJEKTA: 30.689.898,49 kn

ULOGA JURA ŠKŽ:

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije ima ulogu tehničke pomoći u pripremi i provedbi projekta, dok je nositelj projekta Industrijsko-obrtnička škola Šibenik

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

OPULJP/Europski socijalni fond