Protekla 3 dana na lokacijama u Zadru, Šibeniku i Splitu održana je prekogranična razmjena znanja talijanskih i hrvatskih partnera uključenih u provedbu strateškog projekta ARGOS.

Aktivnosti au prisustvovali predstavnici talijanskih regija Veneto, Emilia Romagna, Marche, Molis i Puglia i njihovi ribari i uzgajivači školjaka na čelu sa predstavnicima vodećeg partnera regije Friuli Venezia Giulia te predstavnici svih hrvatskih obalnih županija, kao i stručnjaci iz sektora marikulture i ribarstva, te sami ribari i uzgajivači školjaka.

Obišli smo tvrtku Cromaris u Ninu, ribarsku zadrugu Omega 3 u Šopotu, budući centar za marikulturu u Šibeniku, te Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu.

Imali smo priliku vidjeti prostore i opremu nabavljenu kroz Argos te posvjedočili kako je najbolji način napretka sektora ribarstva i marikulture međusobna razmjena znanja stručnjaka koji u tom sektoru djeluju.

Kako se provedba projekta s krajem lipnja 2023. primiče svom kraju sretni smo da uspješno završavamo ugovorene aktivnosti. Ubrzo nam stiže i vrijedna oprema koju ćemo smjestiti u budući centar za marikulturu u uvali sv. Petra u Šibeniku.

Zahvaljujemo svim sudionicima na dolasku i njihovom doprinosu provedbi ove aktivnosti.