Kraj siječnja donio je i završetak Projekta TRANSFER koji je rezultirao izuzetno vrijednim pilot rješenjima za bolju turističku i gospodarsku valorizaciju arheoloških parkova.  Razvijene su pilot atkivnost – suvremena ICT rješenja te održive strategije i planovi upravljanja za sve arheološke parkove, pa tako i za Veliku Mrdakovicu i Bribirsku glavicu:

  • PROŠIRENA STVARNOST – AR – tehnologija koja omogućava prikaz dodatnog sadržaja povrh stvarne okoline na kojoj se osoba nalazi
  • VIRTUALNA STVARNOST – VR – tehnologija koja omogućava realan prikaz sadržaja neke lokacije bez potrebe da osoba bude fizički na toj lokaciji
  • Nabavljen je  DRON za multispektralno snimanje za potrebe Muzeja Grada Šibenika za arheološke lokalitete
  • Izrađen je Zajednički model održivog upravljanja, Planovi  upravljanja za Veliku Mrdakovicu i Bribirsku Glavicu, te Strategija održivog očuvanja i valorizacije arheoloških parkova.

Ovakvim rješenjima postići će se šira valorizacija arheološke baštine, osvještavanje vrijednosti arheoloških parkova i šireg okruženja te njihova integracija u život lokalne zajednice.
Projekt je započeo s provedbom 01.02.2020., a završio 31.01.2023. Ukupna vrijednost projekta je 1.664.336,80 eura. Finalna konferencija projekta održana je 24.01.2023 u Beogradu gdje su svi partneri predstavili svoje rezultate.