Kroz projekt su izrađene Pilot aktivnosti – ICT rješenja koja će umnogome omogućiti dodatnu valorizaciju kulturne baštine u turističke svrhe. Stručnu podršku djelatnicima Razvojne agencije u razvoju i implemenaciji tehnoloških rješenja pružili su konzultanti iz tvrtke Provideo 360 i Muzej grada Šibenika. Sve aktivnosti su se razvijale uz njihovu stručnu pomoć i znanje te su kroz cijeli projekt bili uključeni svi sudionici razvoja pilot aktivnosti.
Razvijene su pilot aktivnosti – suvremena ICT rješenja te održive strategije i planovi upravljanja za sve arheološke parkove, pa tako i za Veliku Mrdakovicu i Bribirsku Glavicu:

  • PROŠIRENA STVARNOST – AR – tehnologija koja omogućava prikaz dodatnog sadržaja povrh stvarne okoline na kojoj se osoba nalazi  (npr. omogućeno je fotografiranje sa Pavlom Šubićem i Rimskim poglavarom na Bribirskoj Glavici ili tkaljom na Velikoj Mrdakovici te šetnja pored sakralnih objekata koji u stvarnosti na lokaciji više ne postoje)
  • VIRTUALNA STVARNOST – VR – tehnologija koja omogućava realan prikaz sadržaja neke lokacije bez potrebe da osoba bude fizički na toj lokaciji. Korištenjem VR tehnologije omogućeno je da se na 3 lokacije (Muzej grada Šibenika, TZ Vodice i TZ Skradin) postave VR naočale i dočara iskustvo koje postjetitelji mogu doživjeti ukoliko obiđu jedan ili oba arheološka lokaliteta.
  • Nabavljen je  DRON za multispektralno snimanje za potrebe Muzeja Grada Šibenika za arheološke lokalitete
  • Izrađen je Plan upravljanja za Veliku Mrdakovicu i Bribirsku Glavicu.

Promotivni film za proširenu i virtualnu stvarnost na lokalitetima Velika Mrdakovica i Bribirska Glavica