U četvrtak 26.1.2023. u prostorjiama ABC centra održana je prezentacija pilot aktivnosti u sklopu projekta TRANSFER za 2 arheološka lokaliteta na našem području, Velika Mrdakovica i Bribirska Glavica. Ovom prigodom partnerima i korisnicima projekta prezentirana su dva ICT rješenja:

  • PROŠIRENA STVARNOST – AR (augmented reality)
  • VIRTUALNA STVARNOST – VR (virtual reality)

Sudionici ovog događanja imali su priliku doživjeti novo iskustvo napredne tehnologije te se uvjeriti u atraktivnost rješenja koja će pomoći u promociji vrijedne arheološke ostavštine našeg kraja te krajnjim korisnicima omogućiti novu razinu sadržaja i potaknuti posjetitelje na obilazak lokacija.

Digitalni trening modul za ICT rješenja dostupan na linku.

Projekt TRANSFER (eng.Integrated management models for archeological parks, hrv. Integrirani modeli upravljanja za arheološke parkove) se sufinancira iz europskog transnacionalnog programa ADRION -Interreg V-B Jadransko-jonski program 2014-2020.

Nositelj projekta je Sveučilište u Macerati (Italija), a JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije je projektni partner. Projekt je započeo s provedbom 01.02.2020., a završava 31.01.2023. Ukupna vrijednost projekta je 1.664.336,80 eura.

Cilj projekta TRANSFER je razviti, prenijeti i distribuirati Zajednički model upravljanja arheološkim parkovima.

# Dokument: Format: Veličina:
Trening modul ICT pdf 1.59 MB