Zahvaljujući projektu Transfer financiranom kroz europski program transnacionalne suradnje ADRION nabavljen je dron za multispektralno snimanje za potrebe Muzeja Grada Šibenika. Ovaj vrijedni uređaj Muzej grada Šibenika koristit će za arheološke lokalitete. Suvremena tehnologija dat će im novi pristup istraživanjima kao i valorizaciji arheološke baštine i kojom je naša regija izuzetno bogata. Konačno rezultati Projekta Transfer na kojem je Razvojna agencija Šibensko-kninske županije partner, umnogome će pomoći promociji same destinacije.