3. sastanak Upravnog odbora projekta Argo održan je 28. i 29. srpnja. u Bariju.

U regiji Apulija sastali su se predstavnici 16 projektnih partnera, čiji je opći cilj promicanje zajedničkog integriranog pristupa za zaštitu riba i morskih resursa i poboljšanje uvjeta kvalitete okoliša Jadranskog mora, zahvaljujući višerazinskim akcijama usmjerenim na smanjenje pritiska aktivnosti ribarstva i akvakulture na morski okoliš. Održan je također i on-line sastanak Jadranskog savjetodavnog odbora.

Projekt ARGOS je započeo 1. travnja 2020. a trajat će do 30.06.2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 5.725.155,00 EUR dok je iznos sufinanciranja iz EU fondova 4.866.381,75 EUR, odnosno 85%., od čega je budžet Razvojne agencije 308.700,00 EUR-a sa vlastitim sufinanciranjem u iznosu od 46.305,00 EUR.

Razvojna agencija je partner na projektu kao predstavnik Šibensko-kninske županije, a nositelj projekta je regija Friuli Venezia Giulia (Italija).

Ostali partneri su: Italija – regija Veneto, regija Emilia Romagna, regija Marche, regija Molise, regija Puglia; Hrvatska – Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Zadarska županija, RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanska županija, zatim znanstveno-istraživačke institucije: Institut za biološke resurse i morske biotehnologije (IRBIM) u Anconi i Institut za ocenografiju i ribarstvo (IZOR) u Splitu, uz predstavnike Ministarstva poljoprivrede i šumarstva obiju zemalja.

Projekt je fianciran iz Programa Interreg Italija – Hrvatska te je definiran kao strateški projekt.