Danas je održan bilateralni on line sastanak na projektu Argos između vodećeg partnera projekta (Friuli Venezia Giulia – autonomna regija) i djelatnica Razvojne agencije koje provode projektne aktivnosti. Definirane su procedure i aktivnosti koje se trebaju provesti u ovom razdoblju.

Glavne aktivnosti  projekta imaju za cilj ima promicanje i primjenu zajedničkog integriranog pristupa u zaštiti morskih resursa i očuvanju kvalitete Jadranskog mora putem institucionalnih i operativnih aktivnosti koje su usmjerene na izravno i neizravno smanjenje ljudskog utjecaja na ribarstvo i akvakulturu.

Aktivnosti koje će se provoditi su uspostava zajedničkog okvira za upravljanje ribarstvom i akvakulturom, umrežavanje ključnih dionika uspoređivanjem i integriranjem postojećih baza podataka kako bi se poboljšala dostupnost istih za planiranje aktivnosti na lokalnoj i regionalnoj razini te uspostava prekogranične suradnje kao okvira za provođenje aktivnosti osposobljavanja i obrazovanja usmjerenih na subjekte u ribarstvu i akvakulturi, te opremanje i uspostavu centara.

Projekt je započeo 1. travnja 2020. a trajat će do 31.12.2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 5.725.155,00 EUR dok je iznos sufinanciranja iz EU fondova 4.866.381,75 EUR, odnosno 85%., od čega je budžet Razvojne agencije 308.700,00 EUR-a sa vlastitim sufinanciranjem u iznosu od 46.305,00 EUR.

Razvojna agencija je partner na projektu kao predstavnik Šibensko-kninske županije, a nositelj projekta je regija Friuli Venezia Giulia (Italija).

Ostali partneri su: Italija – regija Veneto, regija Emilia Romagna, regija Marche, regija Molise, regija Puglia; Hrvatska – Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Zadarska županija, RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanska županija, zatim znanstveno-istraživačke institucije: Institut za biološke resurse i morske biotehnologije (IRBIM) u Anconi i Institut za ocenografiju i ribarstvo (IZOR) u Splitu, uz predstavnike Ministarstva poljoprivrede i šumarstva obiju zemalja.

Projekt je fianciran iz Programa Interreg Italija – Hrvatska te je definiran kao strateški projekt.