CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava EU fondova u ŠKŽ i to tako da se pruži potpora (potencijalnim) korisnicima za pripremu/provedbu projekata te ojačaju opći kapaciteti lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova kroz jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora JURA ŠKŽ.

Provedbom projekta pružit će se stručna tehnička pomoć javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Šibensko-kninske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te će se ojačati njihovi kapaciteti za planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova, sve u smislu kvalitetne i adekvatne pripreme za naredno EU programsko razdoblje, podržavajući pripremu akata strateškog planiranja te identificiranje, registriranje i pripremu razvojnih projekata Šibensko-kninske županije u cjelini. Ujedno, ojačat će se i vlastiti kapaciteti regionalnog koordinatora Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja Šibensko-kninske županije.

Projekt je nastavak iznimno uspješnog projekta “Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji” završenog u travnju 2019. godine.

AKTIVNOSTI:

1.Tehnička pomoć za pripremu i provedbu projekata te jačanje kapaciteta JLP(R)S i regionalnog koordinatora JURA ŠKŽ za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova;

2. Upravljanje projektom;

3. Promidžba i vidljivost.

STATUS i TRAJANJE:

U provedbi (od 01.06.2019. – 31.12.2023.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta 13.925.466,66 kn, EU financira 85% iznosa ili 11.836.646,64 kn.

ULOGA JURA ŠKŽ:

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije prijavila je projekt “Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji-II faza” na Poziv MRRFEU na iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, te je kao regionalni koordinator za područje Šibensko-kninske županije nositelj projekta za provedbu projektnih aktivnosti.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./Europski fond za regionalni razvoj (ERDF).

 • Korisnik: Industrijsko-obrtnička škola Šibenik
 • Cilj projekta: Osnažiti stručna znanja, vještine i kompetencije učenika i odraslih polaznika regionalnog centra kompetentnosti u (pod) sektoru strojarstva putem uspostave kadrovskih i programskih uvjeta, te povećati interes za visokokvalitetnim strukovnim obrazovanjem putem promocije aktivnosti Centra i suradnje s ključnim dionicima, a što će u konačnici pridonijeti potrebama tržišta rada i gospodarskom razvoju.
 • Vrijednost projekta: 4.073.249,52 EUR

 • Korisnik: Industrijsko-obrtnička škola Šibenik
 • Cilj projekta: Unaprijediti infrastrukturu Regionalnog centra komptentnosti (RCK) u (pod) sektoru strojarstva za Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju u skladu s potrebama tržišta rada ove regije te uspostava suradnje sa sličnim centrima u EU
 • Vrijednost projekta: 4.097.141,41 EUR

 • Korisnik: Općina Unešić
 • Cilj projekta: Opći cilj projekta je poticanje društveno- gospodarskog rasta i zaustavljanje negativnog depopulacijskog trenda u ruralnim područjima osiguranjem kvalitetne društvene infrastrukture s naglaskom na slobodno vrijeme i društveno-kulturne aktivnosti.
 • Vrijednost projekta: 31.954,51 EUR

 

Slika preuzeta s stranice ŠKŽ: https://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/arhiva-novosti/sveanim-presijecanjem-vrpce-otvoren-drutveni-dom-u-uneiu-i-nerazvrstana-cesta-unei-vinovo-donje/2642.html

 • Korisnik: Općina Promina
 • Cilj projekta: Rekonstrukcija javne zelene površine sa svrhom osiguravanja opremljenosti javnih površina temeljnom društvenom infrastrukturom radi osiguravanja ravnomjernog razvoja svih naselja u sastavu općine Promina, a samim time i zaustavljanje depopulacijskog trenda te poticanje obitelji na ostanak u području LAG-a stvaranjem nužnih preduvjeta za ostanak postojećeg i doseljavanja novog stanovništva.
 • Vrijednost projekta: 67.224,19 EUR

Izvor: Facebook stranica Općine Promina (https://www.facebook.com/photo/?fbid=1073298749370216&set=pcb.1073298856036872)

 • Korisnik: Dom zdravlja Knin
 • Cilj projekta: Kupnja i ugradnja dvije dizalice toplinske energetske klase A kao i ostale opreme za pravilan rad sustava s ciljem energetske učinkovitosti i smanjenja troškova.
 • Vrijednost projekta: 54.610,46 EUR

 

Izvor: https://www.dzknin.hr/

 • Korisnik: Razvojno inovacijski centar AluTech
 • Cilj projekta: Izgradnja i opremanje centra za marikulturu.
 • Vrijednost projekta: 617.104,07 EUR

 

 • Korisnik: Dom za starije i nemoćne osobe Knin
 • Cilj projekta: : Ušteda energije putem sanacije krovišta, rekonstrukcijom vanjske ovojnice te zamjenom stolarije.
 • Vrijednost projekta: 533.314,02 EUR

Izvor: https://sibenskiportal.hr/zupanija/knin/zavrsena-energetska-obnova-doma-za-starije-i-nemocne-osobe-knin/

 • Korisnik: Dom za starije i nemoćne osobe „CVJETNI DOM“ Šibenik
 • Cilj projekta: Ušteda energije putem sanacije krovišta, rekonstrukcijom vanjske ovojnice te zamjenom stolarije
 • Vrijednost projekta: 1.205.311,93 EUR

 

Izvor: https://www.cvjetnidom.hr/cvjetni-dom-sibenik/

 • Korisnik: Općina Ružić
 • Cilj projekta: Zapošljavanje teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem sa područja općine Ružić, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.
 • Vrijednost projekta: 235.612,85 EUR

 

Izvor: Općina Ružić

 • Korisnik: Općina Unešić
 • Cilj projekta: Zapošljavanje teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem sa područja općine Unešić, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.
 • Vrijednost projekta: 232.000,80 EUR

 • Korisnik: Općina Promina
 • Cilj projekta: Zapošljavanje žena pripradnica ranjivih skupina s nižom razinom obrazovanja iz Općine Promina, čime će se smanjiti rizik od siromaštva, potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvaliteta života krajnjih korisnika te uključiti žene u programe obrazovanja/osposobljavanja.
 • Vrijednost projekta: 118.876,83 EUR

 • Korisnik: Grad Vodice
 • Cilj projekta: Povećana zapošljivost ciljne skupine žena (20) kroz izvaninstitucionalni sustav pružanja pomoći (za 120 korisnika) te provedbu sustava edukacije i obrazovanja čime se pruža mogućnost produljenja radne aktivnosti na tržištu rada.
 • Vrijednost projekta: 245.466,59 EUR

¸

Izvor: https://mrosp.gov.hr/vijesti/ministar-pavic-u-vodicama-dodijelio-nove-ugovore-za-program-zazeli-vrijedne-vise-od-33-milijuna-kuna/5025

 

 • Korisnik: Općina Unešić
 • Cilj projekta: Dogradnja zgrade društvene namjene – vatrogasnog doma s ciljem razvoja i unapređenja operativne i interventne službe vatrogastva, povećanja preventivne zaštite od požara, kao i smanjivanje nezaposlenosti na području općine otvaranjem novog radnog mjesta u izgrađenom objektu.
 • Vrijednost projekta: 832.106,60 EUR

 • Korisnik: Osnovna škola Vodice
 • Cilj projekta: Rekonstrukcijom i dogradnjom školske zgrade dobiti adekvatan prostor za prelazak svih učenika u jednu (jutarnju) smjenu, također osigurati adekvatan prostor za cjelodnevni boravak učenika nižih i viših razreda te nadasve osigurati odgovarajući prostor za organizaciju posebnih odjela za učenike s poteškoćama u razvoju.
 • Vrijednost projekta: 215.674,56 EUR

 • Korisnik: Općina Pirovac
 • Cilj projekta: Izgradnja nove, energetski učinkovite zgrade vatrogasnog doma s kojom će se osigurati efikasnije i brže djelovanje vatrogasne postrojbe
 • Vrijednost projekta: 84.162,85 EUR

Izvor: https://m.sibenik.in/foto/razvojna-agencija-skz-pruzila-strucnu-podrsku-opcini-pirovac-u-pripremi-projektne-dokumentacije-za-vatrogasni-dom!/151636.html

 • Korisnik: Šibensko-kninska županija
 • Cilj projekta: Financirati projektno-tehničku dokumentaciju koja će biti podloga za implementaciju projekta digitalizacije cjelokupnog sustava zdravstva i socijalne skrbi na području Šibensko-kninske županije
 • Vrijednost projekta: 358.351,58 EUR

 • Korisnik: Šibensko-kninska županija
 • Cilj projekta: Provesti zelenu tranziciju ustanova u sektoru zdravstva i socijalne skrbi u ŠKŽ putem uspostave te infrastrukturnog i tehnološkog opremanja Centra zdravlja ŠKŽ.
 • Vrijednost projekta: 364.490,01 EUR

 • Korisnik: Općina Murter-Kornati
 • Cilj projekta: Postupnim uvođenjem agro-šumarskih i regenerativnih mjera realizirati model za regeneraciju ekosustava otoka koji će se moći preslikavati na druge mikrolokalitete.
 • Vrijednost projekta: 267.388,35 EUR

 

Izvor: https://murter-news.com/amphorarium-polazisna-tocka-za-upoznavanje-bogate-murterske-bastine-pogledajte-idejni-projekt/

 • Korisnik: Općina Murter-Kornati
 • Cilj projekta: Uključivanje žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja a koje su pripadnice ranjivih skupina iz općine Murter – Kornati na otoku Murteru na tržište rada s ciljem osnaživanja njihovog radnog potencijala.
 • Vrijednost projekta: 59.056,34 EUR

 

 • Korisnik: Općina Unešić
 • Cilj projekta: Zapošljavanje teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja u Općini Unešić čime će se smanjiti rizik od siromaštva te doprinijeti socijalnoj uključenosti i poboljšanju razine kvalitete života krajnjih korisnika s područja općine.
 • Vrijednost projekta: 131.236,31 EUR

 • Korisnik: Općina Ružić
 • Cilj projekta: Zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina s nižom razinom obrazovanja s područja Općine Ružić čime će se smanjiti njihov rizik od siromaštva, potaknuti socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života krajnjih korisnika sa područja općine.
 • Vrijednost projekta: 131.130,13 EUR

 • Korisnik: Općina Kijevo
 • Cilj projekta: Osnaživanje i unaprjeđivanje radnog potencijala teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u Općinama Kijevo i Civljane
 • Vrijednost projekta: 63.706,95 EUR

 • Korisnik: RAD d.o.o. Drniš
 • Cilj projekta: Povećanje broja stanovnika na javni sustave odvodnje koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda te zaštita podzemnih i površinskih voda i posljedično cjelokupnog ekosustava grada Drniša i šire okolice.
 • Vrijednost projekta: 2.761.833,07 EUR

 • Korisnik: Općina Rogoznica
 • Cilj projekta: Cilj projekta je omogućavanje prostora za igru za djecu, kako djecu iz Općine Rogoznica tako i za okolna ruralna mjesta koja spadaju u općinsko područje, te pružanje dodatnih sadržaja tokom turističke sezone.
 • Vrijednost projekta: 37.328,29 EUR

 • Korisnik: Općina Rogoznica
 • Cilj projekta: Cilj projekta je da se kroz nadogradnju dječjeg vrtića omogući svoj djeci predškolske dobi mogućnost upisa u vrtić. Benefiti upisa djece u vrtić su značajna s obzirom na socioekonomski status. Roditeljima da mogu sudjelovati na tržištu rada, a djeca da uče i razvijaju socijalne vještine.
 • Vrijednost projekta: 322.381,90 EUR

 • Korisnik: Dom zdravlja Knin
 • Cilj projekta: Omogućiti novozaposlenim mladim liječnicima specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine te ginekologije i opstetricije. Radom novih specijalista u Domu zdravlja Knin osnažiti će se mreža primarne zdravstvene zaštite kroz poboljšanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga stanovništvu šireg kninskog područja.
 • Vrijednost projekta: 300.942,23 EUR

 • Korisnik: Dom zdravlja Šibenik
 • Cilj projekta: Omogućiti novozaposlenim mladim liječnicima specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine, ginekologije i opstetricije, pedijatrije te medicine rada i sporta. Radom novih specijalista u Domu zdravlja Šibenik osnažiti će se mreža primarne zdravstvene zaštite kroz poboljšanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga stanovništvu šireg šibenskog područja i pripadajućih otoka.
 • Vrijednost projekta: 996.877,16 EUR

 • Korisnik: Općina Rogoznica
 • Cilj projekta: Razvoj održivog turizma u destinaciji Rogoznica kreiranjem nove javne turističke infrastrukture prilagođene zahtjevima zelene i digitalne tranzicije.
 • Vrijednost projekta: 4.305.983,92 EUR

 • Korisnik: Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik
 • Cilj projekta: Poboljšanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Šibenik
 • Vrijednost traženog iznosa bespovratnih sredstava: 2.212.693,18 EUR

 • Korisnik: Gimnazija Antuna Vrančića
 • Cilj projekta: Provedbom ovog projekta povećat će se ugoda boravka u prostoru učenicima čije se srednjoškolsko obrazovanje provodi u zgradi koja je predmet energetske obnove, pogotovo u zimskim mjesecima.
 • Vrijednost projekta: 1.708.023,70 EUR

 

Izvor: https://gav.hr/

 • Korisnik: Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije
 • Cilj projekta: Osigurati znanja i vještine, odnosno kompetencije za samostalan rad u hitnoj medicinskoj službi kroz specijalističko usavršavanje medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine.
 • Vrijednost projekta: 139.471,97 EUR

 • Korisnik: Grad Drniš
 • Cilj projekta: Poboljšati kapacitete organizacija hitnih službi za povećanje prekogranične učinkovitosti u borbi protiv prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, smanjujući izloženost stanovništva opasnostima i povećavajući sigurnost područja poboljšanjem prevencije, mjera i instrumenata za hitne slučajeve.
 • Vrijednost projekta: 3.000.000,00 EUR

 • Korisnik: Općina Unešić
 • Cilj projekta: Unaprjeđenje kvalitete života stanovnika i posjetitelja područja općine
 • Vrijednost projekta: 44.225,00 EUR

 • Korisnik: Općina Ružić
 • Cilj projekta: Unaprjeđenje kvalitete života stanovnika i posjetitelja područja općine
 • Vrijednost projekta: 39.841,50 EUR

 

Izvor: https://www.opcina-ruzic.hr/index.php/naselja/gradac

 • Korisnik: Općina Unešić
 • Cilj projekta: Doprinijeti socijalnoj uključenosti i poboljšanju razine kvalitete života pripadnika ciljne skupine, osoba starijih od 65 godina i osoba s invaliditetom, s područja općine pružanjem usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu.
 • Vrijednost projekta: 1.008.000,00 eur

 • Korisnik: Općina Ružić
 • Cilj projekta: Smanjenje rizika od siromaštva te poboljšanje kvalitete života kao pružatelja usluge tako i krajnjeg korisnika.
 • Vrijednost projekta: 000,00 EUR

 • Korisnik: Općina Murter – Kornati
 • Cilj projekta: Poboljšati socijalno uključenje starijih osoba i osoba s invaliditetom da bi se stvorilo inkluzivno društvo gdje ove skupine imaju priliku aktivno sudjelovati i doprinositi.
 • Vrijednost projekta: 306.000,00 EUR

 • Korisnik: Općina Promina
 • Cilj projekta: Povećati socijalnu uključenost ranjivih skupina i prevenirati institucionalizaciju istih osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz zapošljavanje stanovništva s područja Općine Promina, čime će se smanjiti rizik od siromaštva, potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života krajnjih korisnika.
 • Vrijednost projekta: 336.000,00 EUR