Glavni cilj projekta je Jačanje i razvoj mreže podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima ESI fondova iz redova javnopravnih tijela na području Šibensko-kninske županije kroz aktivnosti informiranja o svim aktualnim i nadolazećim natječajima, uvjetima prijave na iste, te savjetodavna potpora u pogledu pripreme i provedbe EU projekata.

Na području županije postoji 20 jedinica lokalne samouprave (JLS). Očekivani rezultat projekta je pomoći JLS-ovima da pripreme minimalno po jedan projektni prijedlog za zadovoljavanje vlastitih teritorijalnih potreba, te se na taj način dopuni Baza podataka MRRFEU.

AKTIVNOSTI:

1. Pružanje savjetodavne podrške u pripremi i potpori EU projekata potencijalnim prijaviteljima (JLPRS)

2. Informativno-edukativne aktivnosti:

 • informiranje javnopravnih tijela na području županije o svim aktualnim i nadolazećim natječajima
 • organiziranje edukacija za djelatnike javnopravnih tijela
 • jačanje kapaciteta djelatnika razvojne agencije putem specijalističkih programa edukacija

3. Jačanje vlastitih kapaciteta

STATUS i TRAJANJE:

Završen. (od 01.10.2016. – 31.03.2019.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta 1.411.535,13 kn, EU financira 85% iznosa ili 1.197.235,15 kn.

ULOGA RA:

Razvojna agencija je prijavila projekt “Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji” na Poziv MRRFEU na iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć, te je kao regionalni koordinator za područje Šibensko-kninske županije nositelj projekta za provedbu projektnih aktivnosti.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 • Korisnik: SŠ Lovre Montija, Knin
 • Cilj projekta: Ojačati kompetencije prijavitelja i partnera u području rane identifikacije darovitosti učenika.
 • Vrijednost projekta: 105.350,57 EUR

 

 • Korisnik: Grad Vodice
 • Cilj projekta: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prvić Luci na otoku Prviću.
 • Vrijednost projekta: 280.010,09 EUR

                                         Izvor: Wikipedia

 

 • Korisnik: Općina Unešić
 • Cilj projekta: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na području općine Unešić.
 • Vrijednost projekta: 557.051,76 EUR

 

 • Korisnik: OŠ Domovinske zahvalnosti, Knin
 • Cilj projekta: Smanjenje potrošnje energije za grijanje, obnova fasade.
 • Vrijednost projekta: 636.013,23 EUR

 

 • Korisnik: Osnovna škola Kistanje
 • Cilj projekta: Smanjenje potrošnje energije za grijanje, obnova fasade.
 • Vrijednost projekta: 480.205,95 EUR

 • Korisnik: Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš
 • Cilj projekta: Smanjenje potrošnje energije za grijanje, obnova fasade.
 • Vrijednost projekta: 291.628,24 EUR

 • Korisnik: Tehnička škola, Šibenik
 • Cilj projekta: Identifikacija i rad sa darovitim učenicima
 • Vrijednost projekta: 112.007,30 EUR

 • Korisnik: Centar kompetencija AluTech ustanova za istraživanje i širenje znanja
 • Cilj projekta: Doprinijeti razvoju i konkurentnosti aluminijske industrije na području Šibensko-kninske županije.
 • Vrijednost projekta: 5.609.300,50 EUR

 • Korisnik: Općina Ružić
 • Cilj projekta: Zaposliti i osposobiti žene pripadnice ranjivih skupina sa područja općine Ružić.
 • Vrijednost projekta: 379.038,11 EUR

 

Izvor: https://www.opcina-ruzic.hr/index.php/naselja/gradac

 • Korisnik: Općina Unešić
 • Cilj projekta: Ojačati radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina općine Unešić.
 • Vrijednost projekta: 429.925,08 EUR

 • Korisnik: Općina Rogoznica
 • Cilj projekta: Izmjena prostornog plana općine Rogoznica.
 • Vrijednost projekta: 41.475,88 EUR

 

Izvor: https://rogoznica.hr/nova/izvjee-o-ponovnoj-javnoj-raspravi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-ureenja-opine-rogoznica-iv/

 • Korisnik: Sales management, Italija
 • Cilj projekta: Teritorijalno istraživanje Jadranskog mora.
 • Vrijednost projekta: 2.432.995.75 €

 • Korisnik: Zaklada za studente Veleučilišta u Šibeniku
 • Cilj projekta: Razviti socijalne, kreativne vještine i znanje te poboljšati pristup kulturno-umjetničkim sadržajima za mlade od 15 do 25 godina starosti u Šibensko-kninskoj županiji s posebnim naglaskom na mlade u nepovoljnom položaju.
 • Vrijednost projekta: 79.451,66 EUR

 • Korisnik: Šibensko-kninska županija
 • Cilj projekta: Smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene skrbi u bolnicama kroz poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvenih usluga i uvođenjem novih usluga.
 • Vrijednost projekta: 990.791,45 EUR

 • Korisnik: Dom zdravlja Knin
 • Cilj projekta: Projektom se rješava problem nedostatka zdravstvene radne snage s ciljem poboljšanja pristupa primarne zdravstvene skrbi na depriviranom području kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz djelatnosti obiteljske medicine. Aktivnosti se vezuju uz djelatnosti specijalističkog usavršavanja doktora medicine, postdiplomski studij te polaganje specijalističkog ispita.
 • Vrijednost projekta: 252.941,57 EUR

 

 • Korisnik: Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije
 • Cilj projekta: Projektom se rješava problem nedostatka zdravstvene radne snage s ciljem poboljšanja pristupa primarne zdravstvene skrbi na depriviranom području kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz djelatnosti obiteljske medicine. Aktivnosti se vezuju uz djelatnosti specijalističkog usavršavanja doktora medicine, postdiplomski studij te polaganje specijalističkog ispita.
 • Vrijednost projekta: 214.744,15 EUR

 

 • Korisnik: Općina Ružić
 • Cilj projekta: Zaposliti i obrazovati žene sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem sa područja Općine Promina koje će pomagati starijem osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju na području općine, kako bi se poboljšao njihov daljnji status na tržištu rada te omogućio razvoj kompetencija kroz edukacije, a sve sa svrhom sprječavanja njihove marginalizacije i socijalne isključenosti.
 • Vrijednost projekta: 263.463,95 EUR

 • Korisnik: Grad Knin
 • Cilj projekta: Provedbom projekta će se povećati atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike poboljšanjem i proširenjem turističke ponude grada Knina. Projekt je usmjeren na vrednovanje turističkih potencijala kulturne i prirodne baštine grada Knina te razvoj cjelokupne ponude destinacije temeljene na selektivnim oblicima turizma. Projektne aktivnosti uključuju pripremu preduvjeta za efikasnije upravljanje turističkom ponudom grada Knina i razvoj konkretnih turističkih proizvoda koji će osigurati veću vidljivost Knina te posljedično povećanu posjetu i prihod lokalnog gospodarstva.
 • Vrijednost projekta: 254.098,03 EUR

 • Korisnik: Općina Murter-Kornati
 • Cilj projekta: Cilj projekta je povećati zapošljivost teže zapošljivih žena uz povećanje razine kvalitete života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području općine Murter-Kornati u Šibensko-kninskoj županiji. Kroz projekt će se zaposliti 5 teže zapošljivih žena na način da će skrbiti za 25 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.
 • Vrijednost projekta: 152.910,34 EUR

 • Korisnik: Veleučilište u Šibeniku
 • Cilj projekta: Glavni cilj projekta je razviti i unaprijediti preddiplomski stručni studijski program „Proizvodno strojarstvo“ te unaprijediti preddiplomski stručni studijski program „Turistički menadžment“, izraditi alate za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unaprjeđenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju.
 • Vrijednost projekta: 526.687,85 EUR

 

Izvor: http://www.vus.hr/?stranice=veleuciliste-u-sibeniku&id=2

 • Korisnik: Šibenko-kninska županija, Industrijsko-obrtnička škola
 • Cilj projekta: Povezivanje sektora obrazovanja, gospodarstva i tržišta rada kroz uspostavu Regionalnog centra kompetentosti.
 • Vrijednost projekta: 4.379.852,68 EUR

 • Korisnik: Grad Knin
 • Cilj projekta: Opći cilj projekta je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija područja grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Kroz predloženi projekt će se poboljšati javne usluga i sadržaji za bolju kvalitetu života građana i povećanu atraktivnost grada za posjetitelje i stanovnike Knina kroz uređenje sportsko-rekreacijske zone Marunuša i izgradnju javne rasvjete duž staze uz rijeku Krku. Ciljane skupine su stanovnici grada Knina, posjetitelji i turisti.
 • Vrijednost projekta: 963.789,77 EUR

 • Korisnik: Grad Knin
 • Cilj projekta: Cilj projekta je razvoj kvalitetnih turističkih sadržaja na kninskoj tvrđavi i prezentacija kulturne i prirodne baštine Knina kroz gastronomsku ponudu ovog područja. Kroz predloženi projekt obnovit će se infrastruktura i razviti novi turistički sadržaji na kninskoj tvrđavi što će doprinijeti održivoj fizičkoj, socijalnoj i gospodarskoj regeneraciji područja grada Knina i konačno smanjenju socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Ciljane skupine su stanovnici grada Knina, posjetitelji i turisti te lokalni poduzetnici/OPG-ovi.
 • Vrijednost projekta: 94.412,31 EUR

 

Izvor: https://knin.hr/novosti/pocinju-radovi-na-izgradnji-funkcionalne-i-dekorativne-rasvjete-i-niskonaponske-mreze-na-kninskoj-tvrdavi/

 • Korisnik: Općina Promina
 • Cilj projekta: Opći ciljevi projekta su poboljšanje sigurnosti i kvalitete života lokalnog stanovništva kroz razvoj ruralnog, sportskog i zdravstvenog turizma, kao i zaštita i promocija prirodne i kulturne baštine u svrhu kontinuiranog održivog i ravnomjernog razvoja ruralnog područja (općine Promina) koje je suočeno sa problemima nerazvijenosti i iseljavanja.
 • Vrijednost projekta: 408.563,96 EUR

 • Korisnik: Općina Promina
 • Cilj projekta: Opći cilj projekta je poboljšanje i proširenje temeljne usluge predškolskog odgoja i obrazovanja za ruralno stanovništvo na području općine Promina, čime će se poboljšati kvaliteta života stanovništva ruralnih naselja kako bi se potaknulo mlade na ostanak i život u ruralnim područjima, a sve u funkciji poticanja društveno – gospodarskog rasta i zaustavljanja negativnog depopulacijskog trenda u ruralnim područjima.
 • Vrijednost projekta: 909.199,85 EUR

 

 

Izvor: https://www.promina.hr/naslovna/novosti/1683-otvoren-djecji-vrtic-bubamara-u-suknovcima

 • Korisnik: Općina Ružić
 • Cilj projekta: Cilj projekta je doprinos atraktivnosti naselja i poboljšanje kvalitete života u ruralnoj sredini unaprjeđenjem i poboljšanjem kvalitete kulturnih i društvenih sadržaja na području Općine Ružić, kako za lokalno stanovništvo tako i za goste i posjetitelje. Realizacijom ovog projekta lokalna zajednica će imati mogućnost kvalitetne prezentacije svojih kulturno-društvenih sadržaja, prije svega onih koji se temelje na liku i djelu velikog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića koji je inicirao i sagradio predmetnu građevinu te je darovao lokalnoj zajednici. Uz promociju njegovih djela kao jednog od glavnih pokretača lokalnog turističkog, kulturnog i opće društvenog razvoja, uređenjem i opremanjem društvenog doma/kulturnog centra cjelokupno stanovništvo i lokalna zajednica imat će mogućnost konzumiranja i brojnih drugih važnih događanja.
 • Vrijednost projekta: 34.880,22 EUR

 

Izvor: https://www.opcina-ruzic.hr/index.php/863-odluka-o-odabiru-unutarnje-uredenje-i-opremanje-drustvenog-doma-kulturnog-centra-u-otavicama

 

 • Korisnik: Šibensko-kninska županija
 • Cilj projekta: Opći cilj ovog projekta je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
 • Vrijednost projekta: 10.671,43 EUR

 • Korisnik: Industrijsko-obrtnička škola Šibenik
 • Cilj projekta: Unaprijediti infrastrukturu Regionalnog centra komptentnosti (RCK) u (pod) sektoru strojarstva za Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju u skladu s potrebama tržišta rada ove regije te uspostava suradnje sa sličnim centrima u EU.
 • Vrijednost projekta: 4.097.141,41 EUR