Saznajte više o Razvojnoj agenciji Šibensko-kninske županije

 

Šibensko-kninska županija je u listopadu 1998. godine osnovala Centar za poduzetništvo, koji je započeo s djelovanjem 01.01.1999. godine.

U početku osnovne aktivnosti bile su iz područja poticanja poduzetništva, a s vremenom se započelo i s pripremom i provedbom regionalnih razvojnih projekata, te je društvo od 2006. godine preimenovano i nosi naziv Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije. RRA Šibensko-kninske županije je članica Koordinacije Regionalnih razvojnh agencija regije Jadran (RAJ).

 

Od 01.01.2012. g preimenovani smo u Javnu ustanovu Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, koja je i dalje u 100% vlasništvu Šibensko-kninske županije.

STRUKTURA

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj. Upravno vijeće upravlja Agencijom, a ravnatelj zastupa i predstavlja Agenciju. Ravnatelj za svoj rad odgovara Županu i Upravnom vijeću. 

Ravnateljica Razvojne agencije je Mira Lepur.

Članovi Upravnog vijeća su:

Višnja Marasović, predsjednica

Biserka Vujić, član

Ivan Tabula, član

Josip Aras, član

 

LOKACIJA

Uredi Javne ustanove Razvojne agencije su smješteni u sklopu Inovacijskog centra iNavis u Šibeniku, na adresi Velimira Škorpika 6.

DJELATNOSTI AGENCIJE

 • koordinacija izrade ŽRS i sustava baze razvojnih projekata,
 • praćenje provedbe ŽRS-e,
 • koordinacija svih aktivnosti vezanih za regionalni razvoj između JLS u županiji,
 • provedba elemenata iz komponente za razvoj potpomognutih područja unutar županije,
 • sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća statističkih regija,te vođenje tajničkih poslova za Partnersko vijeće županije,
 • koordiniranje središnjeg sustava baze razvojnih projekata,
 • sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističke regije,
 • suradnja s drugim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata,
 • poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama područne (lokalne) samouprave te međuregionalne i prekogranične suradnje,
 • pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne suradnje,
 • promocija regije,
 • potpora razvojnim programima uključujući i javno-privatna partnerstva, izravne investicije, joint venture inicijative,
 • posredovanje u suradnji sa nacionalnim i međunarodnim financijskim institucijama,
 • privlačenje izravnih stranih investicija (FDI - foreign direct investment),
 • pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz fondove EU i dr.,
 • izrada studija i elaborata za potrebe županije i JLS,
 • provođenje specijalističkih edukativnih programa,
 • obavljanje svih poslova koji se odnose na poticanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva (edukacija, promidžba, kreditiranje, monitoring, izdavanje jamstava i druge usluge poduzetnicima),
 • razvoj ljudskih potencijala za potrebe poduzetnika.

 

 

Copyright © 2012-2020   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja