Postupci javne nabave

NABAVA USLUGA IZRADE STUDIJE „MAPIRANJE RESURSA I ODRŽIVO UPRAVLJANJE SEKTOROM MARIKULTURE U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI“

Datum objave: 28.10.2016

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje: 17.11.2016 15:00

Objava na EOJN: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=852579

 

 

 

Copyright © 2012-2017   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja