U suradnji sa Šibensko–kninskom županijom, nadležnim ministarstvima i bankama, Razvojna agencija od svog osnutka sudjeluje u programima poticanja ulaganja i kreditiranja poduzetnika. Ovisno o uvjetima kreditnih i jamstvenih programa, Razvojna agencija je mjesto gdje zainteresirani poduzetnici dobivaju informacije, te podršku kod ispunjavanja potrebne dokumentacije  koja se dalje obrađuje od strane banke.

Trenutno su aktivni sljedeći programi/projekti poticanja ulaganja:

  1. Kreditom do uspjeha “ Mjera 1. - Kreditom do konkurentnosti“
  2. Projekt kreditiranja poduzetnika
  3. Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. g.

 

1. Kreditom do uspjeha “ Mjera 1. - Kreditom do konkurentnosti“

Korisnici kredita mogu biti mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti te profitne ustanove koji ulažu na područje županije. Namjena sredstava su kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni), te kupnja nove opreme ili dijelova. Kamatna stopa za ove kredite iznosi 6,5-7%. Ukoliko se  krediti potražuju za projekte iz proizvodne djelatnosti Ministarstvo poduzetništva i obrta (MINPO) subvencionira  do 2% kamate. Za projekte iz uslužnih djelatnosti, subvencija MINPO-a iznosi 1%. U oba slučaja, Šibensko-kninska županija subvencionira 1% kamate.

 
2. Projekt kreditiranja poduzetnika
 

Pravo korištenja ovog kredita imaju poduzetnici koji ulažu na području Šibensko-kninske županije, neovisno o djelatnosti i namjeni ulaganja. Uvjeti korištenja kredita: Udio sredstava kredita u predračunskoj vrijednosti programa iznosi do 80% za sve namjene, naknada banci 0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita. Kamata od 4,9% može biti umanjena ukoliko ju subvencionira jedinica lokalne samouprave unutar koje  poduzetnik ulaže.

Instrumenti osiguranja povrata kredita su: jamci, prijenos vlasništva ili založno pravo na nekretninama ili pokretninama, garancija Ministarstava, Razvojne agencije, garancija Hamag-Bicro ili drugi instrumenti koje prihvaća banka. Sve financijske odrednice između Banke i Korisnika kredita vežu se uz valutnu klauzulu EUR, po srednjem tečaju EUR iz tečajne liste HNB-a na dan obračuna. Napomena* - dinamiku otplate kredita, poduzetnik dogovara isključivo s bankom i u skladu s uvjetima natječaja.

 

3. Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu

Sredstva jamstvenog fonda namijenjena su za izdavanje jamstava isključivo sektorima prerađivačke industrije u nadležnosti Ministarstva gospodarstva (MINGO) i to: proizvodnje prehrambenih proizvoda, tekstila, odjeće i srodnih proizvoda; proizvodnje drva, kemijskih i farmaceutskih proizvoda; gume i plastike, te ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda; metala, te električnih proizvoda.

Pravna tijela trebaju biti registrirani u Republici Hrvatskoj, ulagati na području županije, biti u većinskom privatnom vlasništvu, te imati ekonomski opravdano ulaganje dokazano poslovnim planom ili investicijskom studijom. Jamstvo pokriva najviše 75% glavnice kredita, (najviše 1.500.000,00 kn po poduzetniku). Jamstva se mogu koristiti za: financiranje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja su nastala kao rezultat inovacije u omjeru 70% materijalne i 30% nematerijalne imovine; za financiranje ulaganja u modernizaciju tehnološkog procesa; te obrtna sredstva vezana uz modernizaciju tehnološkog procesa do najviše 500.000,00 kn. Jamstvo se odobrava za kredite trajanja do 10 godina, počeka nema.

Kontakt osoba: Ivan Jurković, e-mail ivan.jurkovic@rra-sibenik.hr ,  tel: 022/ 217 - 113 

 

 

# Dokument: Format: Veličina:
1. JAVNI POZIV Kreditom do konkurentnosti Mjera 1 pdf 167.04 KB
Zahtjev pdf 281.38 KB
Popis prihvaljivih djelatnosti pdf 383.08 KB
Obrazac poslovni plan pdf 178.63 KB
Izjava o korištenim potporama pdf 132.08 KB
2. JAVNI POZIV Projekt kreditiranja poduzetnika pdf 140.72 KB
Zahtjev za kredit Poduzetnici docx 22.47 KB
Zahtjev za kredit OPG docx 21.30 KB
Zahtjev za kredit Privatni iznajmljivači docx 21.41 KB
Zahtjev za kredit Profitne ustanove docx 21.50 KB
3. JAVNI POZIV Jamstveni fond za prerađivačku industriju 2014. pdf 249.70 KB
Program Jamstvenog fonda 2014. pdf 2.20 MB
Pravilnik Jamstveni fond 2014. pdf 2.51 MB
Zahtjev Jamstveni fond 2014. Trgovačko društvo doc 83.50 KB
Zahtjev Jamstveni fond 2014. Obrt doc 83.00 KB

 

Copyright © 2012-2017   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja