Korisni linkovi

 

Vlada Republike Hrvatske www.vlada.hr
Ministarstvo gospodarstva www.mingorp.hr
Ministarstvo poduzetništva i obrta www.minpo.hr
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU www.mrrfeu.hr
Ministarstvo poljoprivrede www.mps.hr
Ministarstvo turizma www.mint.hr
Ministarstvo financija www.mfin.hr
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova www.mvep.hr
Ministarstvo uprave www.uprava.hr
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture www.mmpi.hr
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode www.mzoip.hr
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta public.mzos.hr

 

 
Šibensko-kninska županija www.sibensko-kninska-zupanija.hr
Grad Šibenik www.sibenik.hr
Grad Skradin www.skradin.hr
Grad Drniš www.drnis.hr
Grad Knin www.knin.hr
Grad Vodice www.grad-vodice.hr

 

Poduzetnička zona Podi – Šibenik

www.podi-sibenik.com 

Veleučilište u Šibeniku www.vus.hr
Veleučilište M.Marulić Knin www.veleknin.hr

 

 

 
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije www.safu.hr
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU www.strategija.hr
Hrvatska narodna banka www.hnb.hr
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) www.hbor.hr
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) www.hamag.hr
Hrvatska gospodarska komora www.hgk.hr
BizNet www.biznet.hr
WLW – poslovna tražilica www.wlw.hr
Razvoj investicijskog okruženja Hrvatska www.icpr3.org/hr
Hrvatska obrtnička komora www.hok.hr 
Hrvatski zavod za zapošljavanje www.hzz.hr
Agencija za mobilnost i programe EU www.mobilnost.hr
Agencija za znanost i visoko obrazovanje www.azvo.hr
Hrvatska turistička zajednica www.croatia.hr
Hrvatska poljoprivredna komora www.komora.hr
Hrvatska poljoprivredna agencija www.hpa.hr
Hrvatski savez zadruga www.zadruge.hr
Državni zavod za statistiku www.dzs.hr
Carinska uprava –Središnji ured www.carina.hr
Porezna uprava - Središnji ured www.porezna-uprava.hr

 

 

Copyright © 2012-2017   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja