Narodnog preporoda 4, 22000 Šibenik   •     + 385 22 217 113   •     rra@rra-sibenik.hr

Događanja (Ruralni razvoj)

15 / 03
Zagreb, 15.03. 2016. Poziv na sastanak - Multisektorski posjet belgijskih tvrtki Hrvatskoj
  POČETAK: 15.03.2016 08:39h   •     ZAVRŠETAK: 15.03.2016 08:39h

10 / 03
Šibenik, 10.03.2016. - Predavanje za korisnike IAKS mjera ruralnog razvoja – ekstenzivni maslinici
  POČETAK: 10.03.2016 13:32h   •     ZAVRŠETAK: 11.03.2016 12:00h

09 / 03
Drniš, 09.03.2016. Predavanja Ministarstva poljoprivrede o IAKS mjerama ruralnog razvoja M10, M11 i M13
  POČETAK: 09.03.2016 15:00h   •     ZAVRŠETAK: 10.03.2016 19:08h

10 / 03
Kielce, Poljska; 10. ožujka 2016. - Poslovni susreti na Međunarodnom sajmu prerade metala, alata i strojeva
  POČETAK: 10.03.2016 18:18h   •     ZAVRŠETAK: 10.03.2016 18:18h

10 / 03

Copyright © 2012-2022 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja