Djelatnici

 

DJELATNICI
Mira Lepur, mag.međ.odn. i posl.intel. ravnateljica
mira.lepur@rra-sibenik.hr  
Željko Šimunac, dipl. ing. prometa pomoćnik ravnateljice
zeljko.simunac@rra-sibenik.hr  
Kristina Bujas, ek.teh. referentica
kristina.bujas@rra-sibenik.hr  
Zoran Belak, dipl. oec. viši savjetnik
zoran.belak@rra-sibenik.hr  
Sandra Dubravica, dipl.oec.  viša savjetnica
sandra.dubravica@rra-sibenik.hr  
Katarina Mrvica, dipl.soc.radnik viša savjetnica
katarina.mrvica@rra-sibenik.hr  
Josip Aras, dipl.ing. el viši savjetnik
josip.aras@rra-sibenik.hr  
Ines Latocha, univ.spec.oec.  viša savjetnica
ines.latocha@rra-sibenik.hr  
Dario Šimić, dipl.oec. viši savjetnik
dario.simic@rra-sibenik.hr  
Ivan Jurković, dipl.oec. viši savjetnik
ivan.jurkovic@rra-sibenik.hr  
Ana Matas, mag.oec. viša stručna suradnica
ana.matas@rra-sibenik.hr  
Martin Bilušić, mag.ing.str viši stručni suradnik
martin.bilusic@rra-sibenik.hr  
Grgo Bratić, dipl.oec.  viši stručni suradnik
grgo.bratic@rra-sibenik.hr  
Katarina Golubić - Pauk, struč.spec.oec. viša stručna suradnica
katarina.golubic-pauk@rra-sibenik.hr  
Ivana Bagić, struč.spec.oec. savjetnica za financije
ivana.bagic@rra-sibenik.hr  
Damir Buntić, ing. agr stručni suradnik
damir.buntic@rra-sibenik.hr  
Lea Lokas, mag.ing.kem  viša stručna suradnica 
lea.lokas@rra-sibenik.hr  
Karmela Crnica, mag.ing.agr viša stručna suradnica
karmela.crnica@rra-sibenik.hr  
Antonio Karaga savjetnik

antonio.karaga@rra-sibenik.hr

 

 

     

 

 

Copyright © 2012-2017   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja