Mira Lepur, mag.međ.odn. i posl.intel.

ravnateljica

mira.lepur@rra-sibenik.hr

 

Željko Šimunac, mag.ing.traff.

pomoćnik ravnateljice

zeljko.simunac@rra-sibenik.hr

 

Karmela Crnica, mag.ing.agr.                                 

voditeljica Odjela za regionalni razvoj

karmela.crnica@rra-sibenik.hr

 

Anita Štrkalj, mag.oec.                                              

voditeljica Odjela za pripremu projekata

anita.strkalj@rra-sibenik.hr

 

Antonio Karaga, mag.oecol. et prot.nat.                 

viši savjetnik

antonio.karaga@rra-sibenik.hr

 

Sandra Bulat Lokas, mag.biol.exp.  

viša savjetnica

sandra.bulat-lokas@rra-sibenik.hr

 

Marijana Baltić, struč. spec. oec.  

viša savjetnica

 marijana.baltic@rra-sibenik.hr

 

Stipe Španja, mag.oec.   

viši savjetnik

stipe.spanja@rra-sibenik.hr

 

Josip Aras, dipl.ing. el.                                            

viši savjetnik

josip.aras@rra-sibenik.hr

 

Sandra Dubravica, dipl.oec.                                   

viša savjetnica

sandra.dubravica@rra-sibenik.hr

 

Katarina Mrvica, dipl.soc.radnik                           

viša savjetnica

katarina.mrvica@rra-sibenik.hr

 

Ines Latocha, univ.spec.oec.                                 

viša savjetnica

ines.latocha@rra-sibenik.hr

 

Ana Matas, mag.oec.                                               

viša savjetnica

ana.matas@rra-sibenik.hr

 

Grgo Bratić, dipl.oec.                                               

viši savjetnik

grgo.bratic@rra-sibenik.hr

 

Katarina Golubić - Pauk, struč.spec.oec.            

viša savjetnica

katarina.golubic-pauk@rra-sibenik.hr

 

Miro Slavica, mag.oec.                                           

viši savjetnik

miro.slavica@rra-sibenik.hr                                       

 

Ivana Bagić, struč.spec.oec.                                 

voditeljica Odjela za financijsko-računovodstvene poslove  

ivana.bagic@rra-sibenik.hr

 

Mihovil Ugrina, dipl. pravnik                                 

viši savjetnik za pravne poslove

mihovil.ugrina@rra-sibenik.hr

 

Martina Skorić, ekonomist                                     

referentica za financijsko-računovodstvene poslove

martina.skoric@rra-sibenik.hr

 

Kristina Bujas, ek.struč.radnik                              

viša referentica za opće i administrativne poslove

kristina.bujas@rra-sibenik.hr