Djelatnici

 

 

Mira Lepur, mag.međ.odn. i posl.intel.                 ravnateljica

mira.lepur@rra-sibenik.hr

Željko Šimunac, dipl. ing. prometa                       pomoćnik ravnateljice

zeljko.simunac@rra-sibenik.hr

Sandra Dubravica, dipl.oec.                                   viša savjetnica

sandra.dubravica@rra-sibenik.hr

Katarina Mrvica, dipl.soc.radnik                            viša savjetnica

katarina.mrvica@rra-sibenik.hr

Josip Aras, dipl.ing. el                                            viši savjetnik

josip.aras@rra-sibenik.hr

Ines Latocha, univ.spec.oec.                                  viša savjetnica

ines.latocha@rra-sibenik.hr

Dario Šimić, dipl.oec.                                              viši savjetnik

dario.simic@rra-sibenik.hr

Ivan Jurković, dipl.oec.                                           viši savjetnik

ivan.jurkovic@rra-sibenik.hr

Ana Matas, mag.oec.                                               viša savjetnica

ana.matas@rra-sibenik.hr

Grgo Bratić, dipl.oec.                                               viši savjetnik

grgo.bratic@rra-sibenik.hr

Antonio Karaga, mag.oecol. et prot.nat                 viši savjetnik

antonio.karaga@rra-sibenik.hr

Ivana Bagić, struč.spec.oec.                                  viša savjetnica za financije

ivana.bagic@rra-sibenik.hr

Katarina Golubić - Pauk, struč.spec.oec.             savjetnica

katarina.golubic-pauk@rra-sibenik.hr

Karmela Crnica, mag.ing.agr                                  viša stručna suradnica

karmela.crnica@rra-sibenik.hr

Damir Buntić, ing.agr                                              stručni suradnik

damir.buntic@rra-sibenik.hr

Kristina Bujas, ek.teh.                                              referentica

kristina.bujas@rra-sibenik.hr

 

Copyright © 2012-2019   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja