Natječaji

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. – 2023.)
OBJAVLJENO     25.04.2022h   •   ISTJEČE     30.06.2022h   •  ISTEKLO


Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada
OBJAVLJENO     22.04.2022h   •   ISTJEČE     31.12.2022h   •  AKTIVNO

Javni poziv za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“
OBJAVLJENO     22.04.2022h   •   ISTJEČE     31.12.2022h   •  AKTIVNO

EaSI – nacionalne kontakt točke
OBJAVLJENO     21.04.2022h   •   ISTJEČE     29.09.2022h   •  ISTEKLO

Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga"
OBJAVLJENO     20.04.2022h   •   ISTJEČE     19.05.2022h   •  ISTEKLO


Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata
OBJAVLJENO     20.04.2022h   •   ISTJEČE     19.05.2022h   •  ISTEKLO  FILTERICopyright © 2012-2022 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja