Natječaji

Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada (NPOO)
OBJAVLJENO     13.05.2022h   •   ISTJEČE     30.04.2024h   •  AKTIVNO

Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada (NPOO)
OBJAVLJENO     13.05.2022h   •   ISTJEČE     31.10.2022h   •  AKTIVNO


Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“
OBJAVLJENO     11.05.2022h   •   ISTJEČE     31.08.2022h   •  AKTIVNO

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima
OBJAVLJENO     06.05.2022h   •   ISTJEČE     31.12.2022h   •  AKTIVNO

Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2022. godini
OBJAVLJENO     06.05.2022h   •   ISTJEČE     06.06.2022h   •  ISTEKLOOsiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. – 2023.)
OBJAVLJENO     25.04.2022h   •   ISTJEČE     30.06.2022h   •  ISTEKLO


  FILTERICopyright © 2012-2022 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja