Natječaji

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu potpore za uređenje sabirališta mlijeka
OBJAVLJENO     23.05.2022h   •   ISTJEČE     07.06.2022h   •  AKTIVNO

Program ulaganja u zajednicu
OBJAVLJENO     20.05.2022h   •   ISTJEČE     20.06.2022h   •  AKTIVNO

Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini
OBJAVLJENO     18.05.2022h   •   ISTJEČE     17.06.2022h   •  AKTIVNO


Operacija 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
OBJAVLJENO     13.05.2022h   •   ISTJEČE     30.09.2022h   •  AKTIVNO

Operacija 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“
OBJAVLJENO     13.05.2022h   •   ISTJEČE     30.09.2022h   •  AKTIVNO

Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada (NPOO)
OBJAVLJENO     13.05.2022h   •   ISTJEČE     30.04.2024h   •  AKTIVNO

Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada (NPOO)
OBJAVLJENO     13.05.2022h   •   ISTJEČE     31.10.2022h   •  AKTIVNO


Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“
OBJAVLJENO     11.05.2022h   •   ISTJEČE     31.08.2022h   •  AKTIVNO

  FILTERICopyright © 2012-2022 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja