CILJ PROJEKTA 

Unaprijediti infrastrukturu Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) u (pod) sektoru strojarstva za Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju u skladu s potrebama tržišta rada ove regije te uspostava suradnje sa sličnim centrima u EU

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • Infrastrukturno uređenje (prenamjena napuštenog podhodnika) za potrebe provedbe obrazovnih aktivnosti RCK;
  • Opremanje velikog broja radionica za provedbu programa i praktikuma: za brodomehaniku, automehaniku i dijagnostiku, za autooptiku i vulkanizerstvo, za autolimariju, limariju i bravariju, za kućne instalacije, za pneumatiku, hidrauliku i mehatroniku, praktikum za ispitivanje materijala, zatim radionice za zavarivanje, za organizaciju natjecanja (učionica multimedije); uredi za razmjenu učenika – Erasmus itd.;
  • Edukacijske aktivnosti koje promiču horizontalnu politiku EU (edukacije iz područja: načini prilagodbe za učenike sa poteškoćama, načini rada osoba s invaliditetom, inkluzija, zapošljavanje osoba s invaliditetom, komunikacijske vještine, kampanja o ravnopravnosti spolova, jednake mogućnosti i nediskriminacija na radnom mjestu).

STATUS I TRAJANJE:

U provedbi. Trajanje projekta je  54 mjeseca (od 12. travnja 2019. do 12. listopada 2023.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta 30.859.831,99 kn

ULOGA JURA ŠKŽ:

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije ima ulogu tehničke pomoći u pripremi i provedbi projekta, dok je nositelj projekta Industrijsko-obrtnička škola Šibenik

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

OPKK/Europski fond za regionalni razvoj