„Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante“

CILJ PROJEKTA 

Doprinijeti društveno gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini poboljšanjem prepoznatljivosti destinacije. To će se postići stvaranjem iznimne kulturne atrakcije obnovom i kreiranjem jedinstvenih posjetiteljskih sadržaja na tvrđavi sv. Nikole.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Izrađena je projektna dokumentacija neophodna za rekonstrukciju i sanaciju tvrđave, uređenje unutrašnjosti te pristupne infrastrukture do tvrđave. Kako bi se tvrđava stavila u funkciju posjećivanja izrađen je i detaljan Plana upravljanja. Izrađeno je:

  • podloge za arhitektonske projekte
  • arhitektonski (idejni, glavni i izvedbeni) projekt za uređenje tvrđave Sv. Nikole i pristupne infrastrukture
  • dokumentacija za postizanje očuvanosti okoliša i prirode
  • dokumentacija za upravljanje i promociju kulturne baštine

STATUS I TRAJANJE:

Završen. (listopad 2017. – prosinac 2019.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta je 2.645.814,42 HRK.

ULOGA RA:

Nositelj projekta je Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije. Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije zajedno sa Šibensko-kninskom županijom je partner u projektu.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

Projekt je financiran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija, u okviru poziva „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“.

„Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante“

 

Copyright © 2012-2022 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja