Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji

CILJ PROJEKTA:

Glavni cilj projekta je Jačanje i razvoj mreže podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima ESI fondova iz redova javnopravnih tijela na području Šibensko-kninske županije kroz aktivnosti informiranja o svim aktualnim i nadolazećim natječajima, uvjetima prijave na iste, te savjetodavna potpora u pogledu pripreme i provedbe EU projekata.

Na području županije postoji 20 jedinica lokalne samouprave (JLS). Očekivani rezultat projekta je pomoći JLS-ovima da pripreme minimalno po jedan projektni prijedlog za zadovoljavanje vlastitih teritorijalnih potreba, te se na taj način dopuni Baza podataka MRRFEU.

AKTIVNOSTI:

1. Pružanje savjetodavne podrške u pripremi i potpori EU projekata potencijalnim prijaviteljima (JLPRS)

2. Informativno-edukativne aktivnosti:

  • informiranje javnopravnih tijela na području županije o svim aktualnim i nadolazećim natječajima
  • organiziranje edukacija za djelatnike javnopravnih tijela
  • jačanje kapaciteta djelatnika razvojne agencije putem specijalističkih programa edukacija

3. Jačanje vlastitih kapaciteta

STATUS i TRAJANJE:

Završen. (od 01.10.2016. – 31.03.2019.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta 1.411.535,13 kn, EU financira 85% iznosa ili 1.197.235,15 kn.

ULOGA RA:

Razvojna agencija je prijavila projekt "Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji" na Poziv MRRFEU na iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć, te je kao regionalni koordinator za područje Šibensko-kninske županije nositelj projekta za provedbu projektnih aktivnosti.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji

 

Copyright © 2012-2022 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja